Prijzen

Het KNHG is betrokken bij de volgende historisch gerelateerde prijzen:

  • Clio Fonds Stipendium
  • Elise Mathilde Essayprijs (geschiedenis)
  • Low Countries History Award

Clio Fonds Stipendium

Het fonds maakt historisch onderzoek op het terrein van de Nederlandse geschiedenis in brede zin mogelijk. Hier kunt u de richtlijnen bekijken. Het Clio Stipendium is ondergebracht bij het Prins Bernhard Cultuurfonds. Het PBC is verantwoordelijk voor het honoreren van de aanvragen.

De winnaar van het Stipendium 2022 is Anton Stolwijk, voor een publieksboek over Curaçao.

De vergader- en inleverdata voor het Clio Fonds in 2022 zijn de volgende:

Vergaderdata 2022 Uiterste inleverdatum:
11 maart 14 januari
10 juni 8 april
16 september 1 juli
2 december 30 september

Wilt u ook een aanvraag doen bij het PBC? Dat kan via hun website.


Elise Mathilde Essayprijs

op 1 januari 2018 riep de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde op initiatief van de Stichting Elise Mathilde Fonds deze nieuwe prijs in het leven. Elise Mathilde van Beuningen (1890-1941) liet haar vermogen na aan de in 1935 door haar opgerichte Stichting en maakte zo ook deze prijs mogelijk. De prijs bestaat uit een oorkonde en een geldbedrag van 10.000 euro.

De prijsvraag voor een essay is in nauwe samenwerking met het KNHG en het Genootschap Onze Taal uitgeschreven. Het essay is beurtelings gericht op het gebied van de Nederlandse letterkunde, taalkunde en geschiedenis. In lijn met de doelstelling van het Elise Mathilde Fonds om culturele en ideële doelen te ondersteunen, moeten de essays het behoud van het Nederlandse cultuurgoed centraal stellen.

Op 6 juli 2018 werd de ‘literatuur’ prijs voor het eerst toegekend aan Fien Veldman (literatuurwetenschapper, journalist en schrijver) voor haar essay ‘Grenzen, deuren en ogen open. Over het uitgestrekte Nederlandse literaire landschap. De eigen natie in kosmopolitisch perspectief’.

De Elise Mathilde Essay Prijs van 2019 werd toegekend aan Thijs Bartels. Op 5 oktober 2019 werd de ’taalkunde’ prijs officieel uitgereikt op het congres van Onze Taal. Het winnende essay is hier te lezen.

In 2021 werd de Elise Mathilde Essay Prijs gewonnen door Adriaan Duiveman voor zijn essay getiteld ‘Vloeibare grenzen’, dat hier is te lezen.

In 2022 won Melchior Vesters de prijs voor zijn essay ‘Vrolijk verzet’, dat hier is te lezen.


Low Countries History Award

Een driejaarlijkse uitgereikte prijs, mogelijk gemaakt door het KNHG als uitgever van BMGN – Low Countries Historical Review (BMGN-LCHR), voor het beste artikel uit de voorgaande drie jaargangen.

  • De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 1.500 en een jaarabonnement op het papieren tijdschrift.
  • De artikelen worden beoordeeld op de kwaliteit van het onderliggende onderzoek, schrijfstijl en compositie, en de positionering van de geschiedenis van de Lage Landen binnen het hedendaagse historiografische debat.
  • Artikelen geschreven door redactieleden van BMGN-LCHR en KNHG-bestuursleden komen niet in aanmerking voor de prijs.
  • De jury bestaat uit de voorzitter van de International Advisory Board (tevens juryvoorzitter) en een ander lid van de Board, naast de voorzitter en vice-voorzitter van de redactie.

De eerste uitreiking vond plaats in 2016 (jaargangen 2013-2014-2015), tijdens het Jaarcongres voor Historici, en werd gewonnen door de Gentse historica Tjamke Snijders. In 2019 werd de prijs tijdens de Historicidagen van 2019 uitgereikt aan Nicole L. Immler voor haar artikel Hoe koloniaal onrecht te erkennen? De Rawagede-zaak laat kansen en grenzen van rechtsherstel zien. In 2022 ging de LCHA naar het artikel Verenigd maar verdeeld. Constitutionele debatten over jacht en eigendom in het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, geschreven door Leon Wessels en Dieter Bruneel.

© KNHG 2024 Website: Code Clear