Prijzen

Het KNHG is betrokken bij de volgende historisch gerelateerde prijzen:

  • Clio Fonds Stipendium
  • Elise Mathilde Essayprijs (geschiedenis)
  • Low Countries History Award

CLIO Fonds Stipendium

Het fonds maakt historisch onderzoek op het terrein van de Nederlandse geschiedenis in brede zin mogelijk. Hier kunt u de richtlijnen bekijken. Het Clio Stipendium is ondergebracht bij het Prins Bernhard Cultuurfonds. Het PBC is verantwoordelijk voor het honoreren van de aanvragen.

De winnaars van het Stipendium 2019 zijn:

  • Marianne Klerk, voor haar boek Radicaal Rotterdam, stad van denkers (Prometheus) over het Verlichte verleden van de stad.
  • Karina Meeuwse, voor haar boek over de negentiende-eeuwse Dokkumse kostschoolhouder Marinus Pruim.
  • Marieke Oprel, voor een publieksboek over de ervaringen van tot vijandelijk onderdanen verklaarde Duitsers in Nederland in de naoorlogse jaren.

Wilt u ook een aanvraag doen bij het PBC? Dat kan via hun website.

Uiterste inleverdata 2020

Dit jaar gelden de volgende uiterste inleverdata:

Vergaderdata 2020 Uiterste inleverdatum
6 maart 10 januari
12 juni 3 april
18 september 3 juli
20 november 25 september

Elise Mathilde Essayprijs

op 1 januari 2018 riep de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde op initiatief van de Stichting Elise Mathilde Fonds deze nieuwe prijs in het leven. Elise Mathilde van Beuningen (1890-1941) liet haar vermogen na aan de in 1935 door haar opgerichte Stichting en maakte zo ook deze prijs mogelijk. De prijs bestaat uit een oorkonde en een geldbedrag van 10.000 euro.

De prijsvraag voor een essay is in nauwe samenwerking met het KNHG en het Genootschap Onze Taal uitgeschreven. Het essay is beurtelings gericht op het gebied van de Nederlandse letterkunde, taalkunde en geschiedenis. In lijn met de doelstelling van het Elise Mathilde Fonds om culturele en ideële doelen te ondersteunen, moeten de essays het behoud van het Nederlandse cultuurgoed centraal stellen.

Op 6 juli 2018 werd de ‘literatuur’ prijs voor het eerst toegekend aan Fien Veldman (literatuurwetenschapper, journalist en schrijver) voor haar essay ‘Grenzen, deuren en ogen open. Over het uitgestrekte Nederlandse literaire landschap. De eigen natie in kosmopolitisch perspectief’.

7 juni is bekend gemaakt dat de Elise Mathilde Essayprijs 2019 is toegekend aan Thijs Bartels. Op 5 oktober 2019 is de ‘taalkunde’ prijs officieel uitgereikt op het congres van Onze Taal. Het winnende essay is hier te lezen.

In het najaar 2020 wordt de ‘geschiedenis’ prijs uitgereikt, waarschijnlijk tijdens het KNHG jaarcongres in november. Meer informatie over het insturen van inzendingen volgt.


Low Countries History Award

Een driejaarlijkse uitgereikte prijs, mogelijk gemaakt door het KNHG als uitgever van BMGN – Low Countries Historical Review, voor het beste artikel uit de voorgaande drie jaargangen.

  • De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 1.500 en een jaarabonnement op het papieren tijdschrift.
  • De artikelen worden beoordeeld op de kwaliteit van het onderliggende onderzoek, schrijfstijl en compositie, en de positionering van de geschiedenis van de Lage Landen binnen het hedendaagse historiografische debat.
  • Artikelen geschreven door redactieleden van BMGN-LCHR en KNHG-bestuursleden uit de periode 2013-2015 komen niet in aanmerking voor de prijs.
  • De jury bestaat uit de voorzitter van de International Advisory Board (tevens juryvoorzitter) en een ander lid van de Board, naast de voorzitter en vice-voorzitter van de redactie.

De eerste uitreiking vond plaats in 2016 (jaargangen 2013-2014-2015), tijdens het Jaarcongres voor Historici, en werd gewonnen door de Gentse historica Tjamke Snijders. In 2019 werd de prijs tijdens de Historicidagen van 2019 uitgereikt aan Nicole L. Immler voor haar artikel Hoe koloniaal onrecht te erkennen? De Rawagede-zaak laat kansen en grenzen van rechtsherstel zien.

© KNHG 2020 Website: Code Clear