Prijzen

Het KNHG is betrokken bij de volgende historisch gerelateerde prijzen:

 • Clio Fonds Stipendium
 • Elise Mathilde Essayprijs (geschiedenis)
 • Jonge Historicus van het Jaar
 • Low Countries History Award

CLIO Fonds Stipendium

Het fonds maakt historisch onderzoek op het terrein van de Nederlandse geschiedenis in brede zin mogelijk. Hier kunt u de richtlijnen bekijken. Het Clio Stipendium is ondergebracht bij het Prins Bernhard Cultuurfonds. Het PBC is verantwoordelijk voor het honoreren van de aanvragen.

De winnaars van het Stipendium 2018, Karin Amatmoekrim, Maite Karssenberg en Machlien Vlasblom, maakten in een pitch hun plannen bekend  tijdens het Jaarcongres “Uitsluiting, stilte en taboe in de geschiedenis” op 30 november 2018, in schuilkerk De Grote Vermaning in Haarlem.

Wilt u ook een aanvraag doen bij het PBC? Dat kan via hun website.

Uiterste inleverdata 2019

 • 14 januari (vergaderdatum 8 maart)
 • 23 april (vergaderdatum 28 juni)
 • 9 juli (vergaderdatum 20 september)
 • 1 oktober (vergaderdatum 22 november)

Elise Mathilde Essayprijs

op 1 januari 2018 riep de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde op initiatief van de Stichting Elise Mathilde Fonds deze nieuwe prijs in het leven. Elise Mathilde van Beuningen (1890-1941) liet haar vermogen na aan de in 1935 door haar opgerichte Stichting en maakte zo ook deze prijs mogelijk. De prijs bestaat uit een oorkonde en een geldbedrag van 10.000 euro.

De prijsvraag voor een essay is in nauwe samenwerking met het KNHG en het Genootschap Onze Taal uitgeschreven. Het essay is beurtelings gericht op het gebied van de Nederlandse letterkunde, taalkunde en geschiedenis. In lijn met de doelstelling van het Elise Mathilde Fonds om culturele en ideële doelen te ondersteunen, moeten de essays het behoud van het Nederlandse cultuurgoed centraal stellen.

Op 6 juli 2018 werd de ‘literatuur’ prijs voor het eerst toegekend aan Fien Veldman (literatuurwetenschapper, journalist en schrijver) voor haar essay ‘Grenzen, deuren en ogen open. Over het uitgestrekte Nederlandse literaire landschap. De eigen natie in kosmopolitisch perspectief’.

Tot 1 maart 2019 konden inzendingen worden ingestuurd voor de ‘taalkunde’ prijs via mnl@library.leidenuniv.nl. 7 juni is bekend gemaakt dat de Elise Mathilde Essayprijs 2019 is toegekend aan Thijs Bartels. Op 5 oktober 2019 is de ‘taalkunde’ prijs officieel uitgereikt op het congres van Onze Taal. Het winnende essay is hier te lezen. In het najaar 2020 wordt de ‘geschiedenis’ prijs uitgereikt, waarschijnlijk tijdens het KNHG jaarcongres in november. Meer informatie over het insturen van inzendingen volgt.


Jonge Historicus van het Jaar

Jonge Historicus van het Jaar is een talentontwikkelingsprijs voor jonge historici, georganiseerd door Stichting Jonge Historici en Jong KNHG. Beide organisaties ervoor dat ook jonge historici een plek in de maatschappij en het werkveld kunnen innemen, onder andere door workshops te organiseren, publicatiemogelijkheden te bieden en jonge historici in de media of tijdens lezingen als experts op een podium te zetten. De winnaar krijgt, naast een mooi prijzenpakket, een jaar lang vrij spel om in samenwerking met twee landelijke verenigingen voor jonge historici een idee uit te werken en in de praktijk te brengen, en dat mag best een ambitieus plan zijn! Jonge Historici en Jong KNHG ondersteunen bij de praktische uitvoering van het idee.

Afgelopen jaren veroverden Kayleigh Goudsmit (2017) en Lise Koning (2018) de titel. Op 3 juni werd bekend dat Marit Berends de nieuwe Jonge Historicus van het Jaar 2019 is geworden. In de winter 2019/2020 is het mogelijk genomineerden voor de titel Jonge Historicus van het Jaar 2020 aan te dragen.


Low Countries History Award

Een driejaarlijkse uitgereikte prijs, mogelijk gemaakt door het KNHG als uitgever van BMGN – Low Countries Historical Review, voor het beste artikel uit de voorgaande drie jaargangen.

 • De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 1.500 en een jaarabonnement op het papieren tijdschrift.
 • De artikelen worden beoordeeld op de kwaliteit van het onderliggende onderzoek, schrijfstijl en compositie, en de positionering van de geschiedenis van de Lage Landen binnen het hedendaagse historiografische debat.
 • Artikelen geschreven door redactieleden van BMGN-LCHR en KNHG-bestuursleden uit de periode 2013-2015 komen niet in aanmerking voor de prijs.
 • De jury bestaat uit de voorzitter van de International Advisory Board (tevens juryvoorzitter) en een ander lid van de Board, naast de voorzitter en vice-voorzitter van de redactie.

De eerste uitreiking vond plaats in 2016 (jaargangen 2013-2014-2015), tijdens het Jaarcongres voor Historici, en werd gewonnen door de Gentse historica Tjamke Snijders. De volgende uitreiking vindt plaats tijdens de Historicidagen die in 2019 in Groningen worden georganiseerd.

Meer lezen over de Low Countries History Award 2016. Zie ook de Facebook-pagina van BMGN.

 

© KNHG 2019 Website: Code Clear