Prijzen

CLIO Fonds Stipendium

Het fonds maakt historisch onderzoek op het terrein van de Nederlandse geschiedenis in brede zin mogelijk. Hier kunt u de richtlijnen bekijken. Het Clio Stipendium is ondergebracht bij het Prins Bernhard Cultuurfonds. Het PBC is verantwoordelijk voor het honoreren van de aanvragen.

De winnaars van het Stipendium 2018, Karin Amatmoekrim, Maite Karssenberg en Machlien Vlasblom, maakten in een pitch hun plannen bekend  tijdens het Jaarcongres “Uitsluiting, stilte en taboe in de geschiedenis” op 30 november 2018, in schuilkerk De Grote Vermaning in Haarlem.

Wilt u ook een aanvraag doen bij het PBC? Dat kan via hun website.

Uiterste inleverdata 2019

  • 14 januari (vergaderdatum 8 maart)
  • 23 april (vergaderdatum 28 juni)
  • 9 juli (vergaderdatum 20 september)
  • 1 oktober (vergaderdatum 22 november)

Low Countries History Award

Een driejaarlijkse uitgereikte prijs, mogelijk gemaakt door het KNHG als uitgever van BMGN – Low Countries Historical Review, voor het beste artikel uit de voorgaande drie jaargangen.

  • De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 1.500 en een jaarabonnement op het papieren tijdschrift.
  • De artikelen worden beoordeeld op de kwaliteit van het onderliggende onderzoek, schrijfstijl en compositie, en de positionering van de geschiedenis van de Lage Landen binnen het hedendaagse historiografische debat.
  • Artikelen geschreven door redactieleden van BMGN-LCHR en KNHG-bestuursleden uit de periode 2013-2015 komen niet in aanmerking voor de prijs.
  • De jury bestaat uit de voorzitter van de International Advisory Board (tevens juryvoorzitter) en een ander lid van de Board, naast de voorzitter en vice-voorzitter van de redactie.

De eerste uitreiking vond plaats in 2016 (jaargangen 2013-2014-2015), tijdens het Jaarcongres voor Historici, en werd gewonnen door de Gentse historica Tjamke Snijders. De volgende uitreiking vindt plaats tijdens de Historicidagen die in 2019 in Groningen worden georganiseerd.

Meer lezen over de Low Countries History Award 2016. Zie ook de Facebook-pagina van BMGN.


Elise Mathilde Essayprijs

op 1 januari 2018 riep de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde op initiatief van de Stichting Elise Mathilde Fonds deze nieuwe prijs in het leven. De prijs is vernoemd naar Elise Mathilde van Beuningen (1890-1941), die haar vermogen naliet aan de in 1935 door haar opgerichte Stichting.

De prijsvraag voor een essay is in nauwe samenwerking met het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap en het Genootschap Onze Taal uitgeschreven. Het essay is beurtelings gericht op het gebied van de Nederlandse letterkunde, taalkunde en geschiedenis. In lijn met de doelstelling van het Elise Mathilde Fonds om culturele en ideële doelen te ondersteunen, moeten de essays het behoud van het Nederlandse cultuurgoed – dit jaar het letterkundige cultuurgoed – centraal stellen.

De prijs bestaat uit een oorkonde en een geldbedrag van 10.000 euro.

Op 6 juli 2018 is de prijs voor het eerst toegekend aan Fien Veldman (literatuurwetenschapper, journalist en schrijver) voor haar essay ‘Grenzen, deuren en ogen open. Over het uitgestrekte Nederlandse literaire landschap. De eigen natie in kosmopolitisch perspectief’.

© KNHG 2019 Website: Code Clear