Beroepsvereniging

KNHG is de beroepsvereniging van historici in Nederland

Als beroepsverenigingen speelt het KNHG een belangrijke rol in de professionalisering van de beroepsgroep. Wij behartigen de belangen van de beroepsgroep door ons in te zetten voor:

 • Beroepsontwikkeling & arbeidsmarktperspectieven
 • Professionalisering & positionering van de historicus
 • Het maatschappelijk belang van geschiedenis
 • Toegankelijkheid van bronnen

Het KNHG  adviseert op het gebied van beleid en organiseert congressen en workshops voor de beroepsgroep. Hiertoe werken wij nauw samen met hogescholen, universiteiten en opleidings- en kennisinstituten.

Een greep uit de activiteiten van het KNHG de afgelopen jaren:

 • Op 15 juli 2020 pleitte het KNHG in een brief aan minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Kajsa Ollongren voor meer historische expertise in de door haar ingestelde commissie slavernijverleden.
 • Op 23 januari 2020 reageerde het KNHG op het nieuwe wetsvoorstel om de huidige Archiefwet uit 1995 aan te passen aan digitale ontwikkelingen.
 • Op 11 november 2019 sprak het KNHG zijn bezorgdheid uit over het gebruik van zwaar geweld tegen aanwezigen van een bijeenkomst in Den Haag van Kick Out Zwarte Piet.
 • In juni 2019 zond het KNHG een brief aan Tweede Kamer betreffende het advies van de Commissie van Rijn aan Minister Engelshoven.
 • Samen met het Duitsland Instituut Amsterdam, organiseerde het KNHG op 5 juni 2019 een debat over wijze waarop geschiedenis zich verhoudt tot de politiek.
 • Jaarlijks organiseert het KNHG een expert meeting met alle wetenschappelijke opleidingen geschiedenis over een onderwerp. In 2018 was het onderwerp de aansluiting van de wetenschappelijke opleidingen op de arbeidsmarkt en in 2019 stond de visitatie van de opleidingen centraal.
 • Het KNHG is actief lid van het Network of Concerned Historians.
 • In de zomer van 2018 ondersteunde het KNHG het televisieprogramma Andere Tijden toen dat met bezuinigingen werd geconfronteerd.
 • Sinds 2018 biedt het KNHG historici onder vluchtelingen in Nederland de mogelijkheid om kosteloos deel te nemen aan zijn congressen.
 • In 2016 en 2017 heeft de Werkgroep Beroepsethiek door middel van een kritische reflectie zich gebogen over de beroepspraktijk van historici om zodoende de kwaliteit van het werk van historici te bevorderen.
© KNHG 2020 Website: Code Clear