Beroepsvereniging

KNHG is de beroepsvereniging van historici in Nederland

Als beroepsverenigingen speelt het KNHG een belangrijke rol in de professionalisering van de beroepsgroep. Wij behartigen de belangen van de beroepsgroep door ons in te zetten voor:

 • Beroepsontwikkeling & arbeidsmarktperspectieven
 • Professionalisering & positionering van de historicus
 • Het maatschappelijk belang van geschiedenis
 • Toegankelijkheid van bronnen

Het KNHG  adviseert op het gebied van beleid en organiseert congressen en workshops voor de beroepsgroep. Hiertoe werken wij nauw samen met hogescholen, universiteiten en opleidings- en kennisinstituten.

Normen voor historici

Normen voor historici is de ethische code die het KNHG heeft opgesteld naar voorbeeld van de code van de American Historical Association. Deze code is bedoeld om ongeschreven en bestaande normen voor historici vast te leggen en kan dienen als leidraad in onderwijs en bij onderzoek. Het KNHG zal geregeld het bestaande document onder de loep leggen en beoordelen of de normen herijkt moeten worden of niet.

Een greep uit de activiteiten van het KNHG de afgelopen jaren:

 • Op 15 februari 2023 deed het KNHG samen met de VGN en EuroClio in een open brief, gepubliceerd in NRC, een oproep aan de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om de infrastructuur van het geschiedenisonderwijs in Nederland te verbeteren.
 • Op 5 december 2022 reageerde het KNHG op de nieuwe richtlijnen over de openbaarheid van archieven van zorginstellingen. Het KNHG pleit ervoor om sterker in de richtlijnen het belang van wetenschappelijk en historisch onderzoek op te nemen als uitzonderingsvoorwaarde voor toegang.
 • Op 7 maart 2022 onderschreef het KNHG het statement van de internationale organisatie van historici, CISH, over de oorlog in Oekraïne. In dat statement veroordeelt het ten zeerste president Vladimir Poetins misbruik van de geschiedenis, bedoeld om Ruslands agressie tegenover Oekraïne te rechtvaardigen.
 • In januari 2022 schreef Normaal Academisch Peil, een brede coalitie van de veertien universiteiten en achttien organisaties waaronder KNHG, een open brief aan de nieuwe minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Robbert Dijkgraaf, waarin het tips aandraagt om de werkdruk in het academische onderwijs drastisch en structureel te verlagen.
 • Op 6 november 2021 ondertekende KNHG een open brief van Normaal Academisch Peil die verscheen in het Algemeen Dagblad. Daarin pleit het voor forse en structurele investeringen in het academisch onderwijs.
 • Op 11 mei 2021 deed het KNHG samen met de Vereniging van docenten geschiedenis en staatsinrichting in Nederland (VGN) en de Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland (KVAN) een oproep aan de NPO om het tv-programma Andere Tijden te behouden.
 • Op 23 maart 2021 veroordeelde het KNHG met klem bedreiging van historicus Nadia Bouras door Vizier Op Links. 
 • Op 5 maart 2021 ondersteunde het KNHG de oproep van de Vereniging van Universiteiten (VSNU) aan het kabinet om studenten en docenten meer perspectief te bieden in de coronacrisis.
 • Op 1 februari 2021 uitten het KNHG en opleidingscoördinatoren van Nederlandse universiteiten in een open brief aan 23 archieven hun groeiende zorg over de (beperkte) toegang daartoe in coronatijd.
 • Op 4 december 2020 veroordeelde het KNHG ten stelligste de besmeuring met racistische taal van het pand waarin The Black Archives is gevestigd.
 • Op 10 juli 2020 pleitte het KNHG in een brief aan minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Kajsa Ollongren voor meer historische expertise in de door haar ingestelde commissie slavernijverleden.
 • Op 23 januari 2020 reageerde het KNHG op het nieuwe wetsvoorstel om de huidige Archiefwet uit 1995 aan te passen aan digitale ontwikkelingen.
 • Op 11 november 2019 sprak het KNHG zijn bezorgdheid uit over het gebruik van zwaar geweld tegen aanwezigen van een bijeenkomst in Den Haag van Kick Out Zwarte Piet.
 • Op 27 juni 2019 zond het KNHG een brief aan Tweede Kamer betreffende het advies van de Commissie van Rijn aan Minister Engelshoven.
 • Samen met het Duitsland Instituut Amsterdam, organiseerde het KNHG op 5 juni 2019 een debat over wijze waarop geschiedenis zich verhoudt tot de politiek.
 • In de zomer van 2018 ondersteunde het KNHG het televisieprogramma Andere Tijden toen dat met bezuinigingen werd geconfronteerd.
 • Sinds 2018 biedt het KNHG historici onder vluchtelingen in Nederland de mogelijkheid om kosteloos deel te nemen aan zijn congressen.
 • Jaarlijks organiseert het KNHG een expert meeting met alle wetenschappelijke opleidingen geschiedenis over een onderwerp. In 2018 was het onderwerp de aansluiting van de wetenschappelijke opleidingen op de arbeidsmarkt en in 2019 stond de visitatie van de opleidingen centraal. In 2020 waren er twee expert meetings: een op 6 maart over de minimale vereisten voor een bachelorscriptie en de invulling van de matching/studiekeuzecheck per instelling, en een op 7 april over de gevolgen van de COVID-19-lockdown voor afstuderende bachelor- en masterstudenten. In 2021 werd onder meer gesproken over de werkdruk in het academisch onderwijs en opnieuw over coronagerelateerde onderwerpen.
 • In 2016 en 2017 heeft de Werkgroep Beroepsethiek door middel van een kritische reflectie zich gebogen over de beroepspraktijk van historici om zodoende de kwaliteit van het werk van historici te bevorderen.
 • Het KNHG is actief lid van het Network of Concerned Historians.

Documenten

© KNHG 2023 Website: Code Clear