Privacy & AVG

Op 25 mei 2018 werd de Algemene Verordening Gegevensbescherming  (AVG) van kracht in alle lidstaten van de Europese Unie, dus ook in Nederland. Deze AVG is de opvolger van de Wet bescherming persoonsgegevens in Nederland. Het doel van de AVG is enerzijds om ‘de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van hun gegevens’ te waarborgen en anderzijds ‘het vrije verkeer van persoonsgegevens binnen de Europese Unie’ te regelen.

Volgens de AVG is het KNHG als vereniging bevoegd om gegevens van haar leden te verzamelen, op te slaan en te verwerken. Binnen de vereniging is een functionaris aangesteld als verenigingsmedewerker, dat is Caroline van Vliet. Zij is degene tot wie leden (of zoals het in de AVG heet ‘betrokkenen’) zich kunnen wenden om hun gegevens in te zien, te laten corrigeren of te verwijderen.

Het KNHG verzamelt specifieke persoonsgegevens, vrijwillig gegeven door de leden, om zijn taken als beroepsvereniging te kunnen uitoefenen. Het bureau heeft een zogenoemd Register van Verwerkingsactiviteiten opgesteld waarin verantwoord wordt welke gegevens voor welke doeleinden worden opgeslagen, met wie deze gegevens gedeeld worden en hoe lang ze bewaard zullen worden.

Wilt u meer informatie over de Algemene Verordening Gegevensbescherming? Dan verwijzen wij u graag naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Documenten

© KNHG 2024 Website: Code Clear