Historici.nl

Historici.nl is een open platform geïnitieerd door het KNHG en het Huygens ING. Het is dé website voor iedereen met een serieuze interesse in de Nederlandse geschiedenis. Onderzoekers, studenten, docenten, archivarissen, museummedewerkers en historisch geïnteresseerden vinden hier relevante bijdragen, toegang tot een grote collectie online onderzoeksmateriaal en publicaties, en discussie over het vakgebied. Historici.nl houdt historici op de hoogte van wat er gebeurt binnen het vakgebied.

© KNHG 2021 Website: Code Clear