Vacatureoverzicht

Rijksmuseum| Hoofd Collectie Informatie & Archief

Deadline: 20 februari 2022

Het Rijksmuseum is het museum van Nederland voor kunst en geschiedenis met een collectie van…

Postdoc geschiedenis verpleegkundig leiderschap

Deadline: 21 februari 2022

Fontys Hogeschool Mens en Gezondheid zoekt een postdoc in de geschiedenis van het leiderschap van…

Promovendi voor het project ‘Nederlandse scheepvaart, klimaat en (leef)milieu, 1621-1939’

Deadline: 28 februari 2022

De Faculteit der Geesteswetenschappen, Instituut voor Geschiedenis, zoekt Twee Promovendi (1.0 fte) voor het project…

Vacature overzicht

 
© KNHG 2022 Website: Code Clear