Internationaal

KNHG is een van de vele historische beroepsverenigingen die er wereldwijd zijn. Met een aantal van deze internationale zusterverenigingen heeft het KNHG nauwe banden. Deze contacten zijn op bestuurlijk alsook op organisatorisch niveau. Het belangrijkste doel van het onderhouden van deze contacten is kennisuitwisseling alsook het leren van elkaars ervaringen. Het KNHG informeert zijn leden en andere historisch geïnteresseerden over congressen, bijeenkomsten en relevante publicaties van deze zusterverenigingen door aankondigingen, verslagen en nieuwsberichten te publiceren. Tevens verspreidt het KNHG call for proposals van zusterverenigingen via de website en de digitale nieuwsbrief.

De voor het KNHG belangrijkste historische zusterverenigingen zijn:

American Historical Association (AHA)

De AHA is de grootste beroepsvereniging van historici ter wereld en vertegenwoordigt 12.000 historici uit alle disciplines en die werkzaam zijn in alle staten van de Verenigde Staten. De AHA is in 1884 opgericht en sinds 1889 erkend door het Amerikaanse Congress als instituut dat de historische wetenschap bevordert. De AHA staat voor leiderschap binnen de discipline, het bewaken van de academische vrijheid, de ontwikkeling van professionele standaarden, de bevordering van de historische wetenschap en wetenschappelijke publicatie, is gericht op innovatie in onderwijs en ondersteunt haar leden daar waar het kan.

De AHA organiseert jaarlijks hun Annual Meeting in de eerste week van januari. In 2018 bezocht directeur Antia Wiersma de Annual Meeting en deed verslag van haar ervaringen. In 2019 reisde managing editor van de BMGN-LCHR Tessa Lobbes naar de VS en schreef haar belevenissen op. In 2020 vond de Annual Meeting plaats in New York. Antia Wiersma deed verslag van het evenement. In 2021 werd de fysieke Annual Meeting, die van 7 tot en met 10 januari plaats zou vinden in Seattle, geannuleerd wegens de coronacrisis en vervangen door een digitaal programma. De 135e Annual Meeting werd van 6 tot en met 9 januari 2022 gehouden in New Orleans. De 136e jaarlijkse bijeenkomst van de AHA werd gehouden van 5 tot 8 januari 2023 in Philadelphia. De meest recente bijeenkomst vond plaats tussen 4 en 7 januari in San Fransisco.

Verband der Historiker und Historikerinnen Deutschlands (VHD)

De VHD bestaat sinds 1895 en kent ongeveer 3.000 leden. Volgens haar statuten zijn de centrale taken van de vereniging de ‘organisatiebevordering van historische studies en, vooral, de vertegenwoordiging van Duitse historici in het maatschappelijk debat’.

De VHD organiseert eens per twee jaar een groot congres, de Historikertag met een groot aantal deelnemers (ca. 3.500 per congres). Elke Historikertag heeft een thema en iedere editie is er een gastland waarmee wordt samengewerkt. De laatste Historikertag vond plaats van 25 tot 28 september 2018 in Münster en had als thema Gespaltene Gesellschäften. Nederland was het themaland. Het bureau van het KNHG schreef gezamenlijk een verslag van dit congres. De Historikertag van 2020 vond wegens het coronavirus een jaar later en volledig digitaal plaats, van 5 tot 8 oktober 2021 vanuit de Ludwig-Maximilians-Universität München. Het thema van dat jaar was Deutungskämpfe. De meest recente Historikertag werd gehouden in Leipzig van 19 tot en met 22 september 2023.

Royal Historical Society (RHS)

De RHS is in 1868 opgericht en is de belangrijkste historische beroepsvereniging in het Verenigd Koninkrijk. Het heeft tot doel de wetenschappelijke geschiedschrijving te bevorderen. De RHS speelt een actieve rol in de beleidsmatige ontwikkeling van de wetenschappelijke studie geschiedenis. In 2018 publiceerde de RHS twee rapporten over diversiteit binnen de historische beroepsgroep. Het eerste rapport gaat over studenten en wetenschappelijke staf met een BME- (Black and Ethnic Minority) achtergrond en is getiteld Race, Etnicity & Equality in UK History. A Report and Resource for Change. Het tweede rapport betreft over genderverhoudingen aan Britse universiteiten en is getiteld Promoting Gender Equality in UK HistoryHet derde RHS-rapport gaat in op de zorgelijke positie van LHBT+’ers in de Britse geschiedenissector, en is getiteld LGBT+ Histories and Historians.

Historical Association (HA)

De HA is in 1906 opgericht door geschiedenisleraren en universitair docenten geschiedenis die ijverden voor goed geschiedenisonderwijs op basis- en middelbare scholen in het Verenigd Koninkrijk. Tot op de dag van vandaag ondersteunt de HA docenten in het basis- en middelbaar onderwijs met vakinhoudelijke en didactische programma’s, publicaties en adviezen. De HA heeft als breder doel het bevorderen van het leren en genieten van geschiedenis op alle niveaus. Daarnaast wil het mensen samenbrengen die belangstelling en liefde voor het verleden hebben.

De HA organiseert jaarlijks een congres.

International Committee of Historical Sciences (ICHS)

Het KNHG vertegenwoordigt als nationale vereniging Nederland in de internationale organisatie van historici: het International Committee of Historical Sciences (IHCS) ook wel bekend onder de Franse naam Comité international des sciences historiques (CISH). Deze internationale vereniging is vooral actief in de organisatie van het vijfjaarlijkse wereldcongres voor historici. In 2010 organiseerde het KNHG dat samen met ICHS in Amsterdam. Het laatst gehouden wereldcongres vond wegens het coronavirus twee jaar later plaats dan aanvankelijk gepland, namelijk in 2022 in Poznan, Polen. Het volgende wereldcongres wordt georganiseerd in 2026 in Jeruzalem. 

Op onregelmatige basis verschijnt er van het bureau en bestuur een Newsletter.

05 april 2024

CISH Congres in Jeruzalem uitgesteld

Het bestuur van CISH laat weten de situatie in het Midden-Oosten sinds 7 oktober 2023 met bijzondere aandacht en bezorgdheid…

04 maart 2024

Scholars at Risk roept op tot vrijlating professor Rahile Dawut

KNHG-directeur Antia Wiersma schreef namens Scholars at Risk een open brief aan de president van China, Xi Jinping, waarin grote…

16 januari 2024

Sfeerimpressie Annual Meeting 2024 van de American Historical Association

Begin januari organiseerde de Amerikaanse zustervereniging, de American Historical Association (AHA), van het KNHG haar jaarlijkse congres. Dit jaar vond…

© KNHG 2024 Website: Code Clear