Internationaal

KNHG is een van de vele historische beroepsverenigingen die er wereldwijd zijn. Met een aantal van deze internationale zusterverenigingen heeft het KNHG nauwe banden. Deze contacten zijn op bestuurlijk alsook op organisatorisch niveau. Het belangrijkste doel van het onderhouden van deze contacten is kennisuitwisseling alsook het leren van elkaars ervaringen. Het KNHG informeert zijn leden en andere historisch geïnteresseerden over congressen, bijeenkomsten en relevante publicaties van deze zusterverenigingen door aankondigingen, verslagen en nieuwsberichten te publiceren. Tevens verspreidt het KNHG call for proposals van zusterverenigingen via de website en de digitale nieuwsbrief.

De, voor het KNHG, belangrijkste historische zusterverenigingen zijn:

American Historical Association (AHA)

De AHA is de grootste beroepsvereniging van historici ter wereld en vertegenwoordigt 12.000 historici uit alle disciplines en die werkzaam zijn in alle staten van de Verenigde Staten. De AHA is in 1884 opgericht en sinds 1889 erkend door het Amerikaanse Congress als instituut dat de historische wetenschap bevordert. De AHA staat voor leiderschap binnen de discipline, het bewaken van de academische vrijheid, de ontwikkeling van professionele standaarden, de bevordering van de historische wetenschap en wetenschappelijke publicatie, is gericht op innovatie in onderwijs en ondersteunt haar leden daar waar het kan.

De AHA organiseert jaarlijks hun Annual Meeting in de eerste week van januari. In 2018 bezocht directeur Antia Wiersma de annual meeting en deed verslag van haar ervaringen. In 2019 reisde managing editor van de BMGN-LCHR Tessa Lobbes naar de VS en schreef haar belevenissen op.

In 2020 vindt de Annual Meeting  plaats van 3-6 januari in New York.

Verband der Historiker und Historikerinnen Deutschlands (VHD)

De VHD bestaat sinds 1895 en kent ongeveer 3.000 leden. Volgens haar statuten zijn de centrale taken van de vereniging de “organisatiebevordering van historische studies en, vooral, de vertegenwoordiging van Duitse historici in het maatschappelijk debat”.

De VHD organiseert eens per twee jaar een groot congres, de Historikertage met een groot aantal deelnemers (ca. 3.500 per congres). Elke Historikertage heeft een thema en iedere editie is er een gastland waarmee wordt samengewerkt. De laatste Historikertage vond plaats van 25 tot 28 september 2018 in Münster en had als thema Gespaltene Gesellschäften. Nederland was het themaland. Het bureau van het KNHG schreef gezamenlijk een verslag van dit congres. De komende Historikertage vindt plaats van 8 tot 11 september 2020 in de Ludwig-Maximilians-Universität München.

Royal Historical Society (RHS)

De RHS is in 1868 opgericht en is de belangrijkste historische beroepsvereniging in het Verenigd Koninkrijk. Het heeft tot doel de wetenschappelijke geschiedschrijving te bevorderen. De RHS speelt een actieve rol in de beleidsmatige ontwikkeling van de wetenschappelijke studie geschiedenis. In 2018 heeft de RHS twee rapporten gepubliceerd over diversiteit binnen de historische beroepsgroep. Het eerste rapport gaat over studenten en wetenschappelijke staf met een BME (Black and Ethnic Minorty) achtergrond en is getiteld Race, Etnicity & Equality in UK History. A Report and Resource for Change. Het tweede rapport betreft over genderverhoudingen aan Britse universiteiten en is getiteld Promoting Gender Equality in UK History.

Historical Association (HA)

De  HA is in 1906 opgericht door geschiedenisleraren en universitair docenten geschiedenis die ijverden voor goed geschiedenisonderwijs op basis- en middelbare scholen in het Verenigd Koninkrijk. Tot op de dag van vandaag ondersteunt de HA docenten in het basis- en middelbaar onderwijs met vakinhoudelijke en didactische programma’s, publicaties en adviezen. De HA heeft als breder doel het bevorderen van het leren en genieten van geschiedenis op alle niveaus. Daarnaast wil het mensen samenbrengen die belangstelling en liefde voor het verleden hebben.

 De HA organiseert jaarlijks een congres. In 2018 vond het congres plaats in Stratford upon Avon. Directeur Antia Wiersma nam deel aan dit congres en schreef haar ervaringen op. In 2019 zal het congres in Chester plaatsvinden.

International Committee of Historical Sciences (ICHS)

Het KNHG vertegenwoordigt als nationale vereniging Nederland in de internationale organisatie van historici: het International Committee of Historical Sciences (IHCS) ook wel bekend onder de Franse naam Comité international des sciences historiques (CISH). Deze internationale vereniging is vooral actief in de organisatie van het vijfjaarlijkse wereldcongres voor historici. In 2010 organiseerde het KNHG dat samen met ICHS in Amsterdam. Het volgende wereldcongres vindt in 2020 plaats in Poznan, Polen.

Op onregelmatige basis verschijnt er van het bureau en bestuur een Newsletter.

16 oktober 2019

Archeologie en de Toekomst van Democratie – The European Association of Archaeologists

Op 27 september schreef het VHD (Verband der Historiker und Historikerinnen Deutschlands), de Duitse beroepsvereniging voor historici, een resolutie als…

18 juli 2019

Historici onder vluchtelingen 2019

Recent kwam in het nieuws dat het NWO Programma ‘Vluchtelingen in de Wetenschap’ vervolg en een nieuwe naam krijgt. Met…

03 juni 2019

Nieuwe datum voor ToenToer-lezing

Op 19 juni organiseert ToenToer een lezing over de reis die ze speciaal voor KNHG-leden en hun partners organiseren: Iran…

© KNHG 2019 Website: Code Clear