Statuten en geschiedenis

De statuten van KNHG zijn in 2024 voor het laatst aangepast.

Het KNHG werkt aan de digitale beschikbaarstelling van de HG bronnen. Een deel daarvan is al te vinden in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL).

De geschiedenis van het KNHG is beschreven in Anderhalve eeuw geschiedenis. (Nederlands) Historisch Genootschap 1845-1995 door Leen Dorsman en Ed Jonker (’s-Gravenhage 1995).

Jubileumanimatie

Speciaal voor zijn 175 jarig jubileum in 2020 heeft het KNHG in samenwerking met Studio de Ronners een animatie gemaakt van de eigen geschiedenis: 175 jaar KNHG en 50 jaar BMGN in vogelvlucht!

 

Jubileumpodcast

De KNHG-jubileumpodcast, die ook in 2020 verscheen, schetst een beeld van de periode 1995-2020 én blikt voorzichtig vooruit. Waar staat de vereniging, en waar moet ze heen om in de komende 175 jaar de geschiedkunde in Nederland te versterken? Oud-bestuursleden, voormalig bureaudirecteuren, BMGN-redactieleden, oudere en jongere leden komen aan het woord om die vragen te beantwoorden. Dat doen zij in drie afleveringen, met elk een specifiek thema: KNHG als vereniging, KNHG en het vakgebied én KNHG en de samenleving. De aankomende paar weken lanceert het KNHG elke week een nieuwe aflevering vanaf deze website. De jubileumpodcast is ook te vinden op Apple Podcasts, Spotify en Google Podcasts. Deze jubileumpodcast is gemaakt door Allard Amelink van 3A3D

Henk te Velde, de 23e voorzitter van het KNHG, introduceert de jubileumpodcast:

Eerste aflevering: KNHG als vereniging

De eerste aflevering van de jubileumpodcast gaat in op het KNHG als vereniging. Hoe heeft het genootschap zich sinds 1995 ontwikkeld? Welke uitdagingen is het KNHG tegengekomen en voor welke staat het nu? U hoort verhalen over onder andere de sfeer van de vereniging, de Historicidagen en Jong-KNHG.

Tweede aflevering: KNHG en het vakgebied

De tweede aflevering van de jubileumpodcast richt zich op het KNHG in verhouding tot het geschiedkundig vakgebied. Welke functie vervult het KNHG voor historici? Hoe heeft het genootschap ingespeeld op de ontwikkelingen in de geschiedwetenschap? En op welke manieren is het KNHG een motor voor de ontwikkeling van het vak?

U hoort verhalen over de BMGN, PiVOT, open access en het wereldcongres CISH. En er wordt ingegaan op de drie rollen die het KNHG voor zichzelf heeft geformuleerd: belangenbehartiger van het vak, verbinder van historici en belangenbehartiger van historici.

Derde aflevering: KNHG en de samenleving

Deze deze derde en laatste aflevering gaat in op het KNHG en de samenleving. Welke rol heeft de geschiedwetenschap, en het genootschap in het bijzonder, te spelen in de maatschappij? Hoe moet de vereniging zich opstellen in actuele kwesties waarin geschiedenis een rol speelt? U hoort onder andere verhalen over applied history, de Canon van Nederland én de verklaring aangaande het geweld tegen Kick Out Zwarte Piet.

© KNHG 2024 Website: Code Clear