Statuten en geschiedenis

De statuten van KNHG zijn in 2007 voor het laatste aangepast.

Het KNHG werkt aan de digitale beschikbaarstelling van de HG bronnen. Een deel daarvan is al te vinden in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL).

De geschiedenis van het KNHG is beschreven in Anderhalve eeuw geschiedenis. (Nederlands) Historisch Genootschap 1845-1995 door Leen Dorsman en Ed Jonker (’s-Gravenhage 1995).

 

© KNHG 2020 Website: Code Clear