Doneren

Doneren kan op verschillende manieren. Met uw donatie steunt u het KNHG in zijn missie om historici te verbinden en op te komen voor de belangen van het vak.

Wanneer u zoekt naar een speciale doelstelling of het te doneren bedrag nadrukkelijk voor een specifieke activiteit is bestemd, neem dan contact op met de voorzitter van het KNHG-bestuur, Henk te Velde, of met de directeur van het KNHG, Antia Wiersma. Tevens helpen wij u graag met het opstellen van aktes, het bepalen van doelstellingen voor een fonds op naam en het nadenken over nalatenschappen.

ANBI status

Het KNHG heeft de ANBI status waardoor het voor u fiscaal aantrekkelijk kan zijn om te schenken. Dankzij de ANBI status hoeft er geen successierecht of schenkingsrecht over erfenissen en schenkingen betaald te worden door het KNHG. Iedere euro komt daarmee volledig ten goede aan het KNHG of de door u ondersteunde projecten en doelen. Het KNHG is sinds 1 januari 2021 verplicht via een standaardformulier financiële gegevens te publiceren over het voorbije boekjaar.

Klik hier voor onze beleidspagina, waarop alle recente jaarverslagen, -rekeningen en het huidige beleidsplan zijn te vinden.

Eenmalige schenking

Een eenmalige schenking is wat de naam zegt, een eenmalige gift. U bepaalt de omvang. Een eenmalige gift kan al vanaf € 50. Deze gift aftrekbaar van de inkomstenbelasting als het totaal van uw giften in het betreffende jaar meer dan 1% van het verzamelinkomen (minimaal € 60,-) is. Er geldt een maximale aftrek van 10% van het verzamelinkomen voor al uw giften.

Periodieke schenking

Een periodieke schenking is de schenking van een vast en gelijkmatig  bedrag per jaar gedurende een periode van minimaal 5 jaar. Deze schenking is volledig aftrekbaar van de inkomstenbelasting. U kunt kiezen of u de gift via de notaris wil vastleggen (tegen additionele kosten) of via een schriftelijke overeenkomst met het KNHG.

Het KNHG opnemen in uw testament

U kunt het KNHG ook opnemen in uw testament. Dat kan op verschillende manieren:

  • Een legaat: een bepaald bedrag van uw vermogen kent u toe aan het KNHG;
  • Een fonds op naam: vanaf €25.000 kunt u ook een eigen fonds oprichten uit uw nalatenschap;
  • Als erfgenaam.

Algemene informatie

Alle schenkingen kunnen worden overgemaakt naar ING Bank,  NL18INGB0000254321 t.n.v. Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap te Amsterdam. Het KNHG is als vereniging ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40478363.

Voor de ander. Een kleine geschiedenis van liefdadigheid in Nederland

Liefdadigheid is van alle tijden en komt in verschillende vormen en maten. Het KNHG heeft daarom een aantal brochures uitgebracht waarin het vijf korte casussen bespreekt over liefdadigheid in Nederland, vanaf de middeleeuwen tot heden.

Verder lezen:

Documenten

© KNHG 2023 Website: Code Clear