Dossier Open Science

Open science is de term die in de wetenschappelijke wereld gebruikt wordt voor het in een vroegtijdig stadium van onderzoek al beschikbaar stellen van onderzoeksinformatie en die te delen en beschikbaar te stellen aan andere onderzoekers én geïnteresseerde (en geïnformeerde) leken. Het gaat dan niet alleen om publicaties maar ook om ruwe data(reeksen) en ontwikkelde software en code. Het doel van open science is om de kwaliteit en de impact van wetenschappelijk onderzoek te vergroten. Open science legt bovendien de nadruk op een open academische cultuur en onderlinge samenwerking waarbij het nadrukkelijk gaat om het erkennen en waarderen van alle teamleden van een onderzoeksgroep. In dit dossier bundelt het KNHG verslagen, beleidsdocumenten, databases en repositories, onderzoek en andere relevante initiatieven op dit terrein. 

Verslagen

  • In oktober 2022 heeft Science Europe een online conferentie over open science georganiseerd, waar onderzoekers en experts discussieerden over open science als onderzoeksnorm en de transitie daarnaartoe. KNHG-directeur Antia Wiersma en managing editor van BMGN – Low Countries Historical Review Tessa Lobbes deelden hun belangrijkste bevindingen in een verslag.

Beleidsdocumenten

Databases en repositories

  • OApen – een open access-platform met vrij toegankelijke, peer reviewed wetenschappelijke boeken op het gebied van de geestes- en sociale wetenschappen.
  • PRISM – staat voor Peer Review Information Service for Monographs en heeft tot doel de procedure zichtbaar te maken om te komen tot ‘quality assured content’.
  • SciELO – staat voor Scientific Electronic Library Online en biedt publicaties uit Latijns Amerika aan in diamond open access.

Onderzoek

  • On Merrit – een door de Europese Commissie gefinancierd project dat onderzoekt of en hoe verantwoorde onderzoekspraktijken bestaande ongelijkheden kunnen verergeren.

Documenten

© KNHG 2022 Website: Code Clear