Dossier Historici, Eco-geschiedenis en Environmental Humanities

In 2020 organiseerde het KNHG een Digitaal Jaarcongres met als titel Meer dan Menselijk Verleden: Historici, Eco-geschiedenis en Environmental Humanities. In dit leesdossier vindt u allerlei artikelen, boeken, interviews, themanummers, papers, onderzoeksprojecten en blogs die in het teken staan van dit thema.

BMGN-LCHR

Al in 1988 publiceerde BMGN – Low Countries Historical Review (BMGN-LCHR) een themanummer over het thema water. Daarin vindt u onder meer bijdragen over de Nederlandse waterhuishouding, de historische ontwikkeling van poldermolens en gemalen, en voorbeelden van lokale waterbeheersing in vroegere tijden. Uiteraard staan ook alle boekrecensies in het teken van hetzelfde thema. Voor meer BMGN-artikelen, boekrecensies en discussies over het thema water, zoek op ‘water’ in de zoekbalk op de BMGN-website.

In 2009 werd door gastredacteur Petra van Dam, hoogleraar water- en milieugeschiedenis aan de Vrije Universiteit Amsterdam en een van de organisatoren van het Jaarcongres, in BMGN-LCHR 124:3 aandacht besteed aan het thema Water en Land.

In december 2022 verscheen een speciaal BMGN-LCHR themanummer, met Peter van Dam als gastredacteur, over de geschiedenis van duurzaamheid. In deze uitgave lieten auteurs zien hoe het ideaal van een mondiaal evenwicht tussen mens en milieu in de loop van de twintigste eeuw op uiteenlopende terreinen en op totaal verschillende manieren werd vormgegeven

Boeken, artikelen en papers

Tijdschriften (open access)

Interviews

Centra voor Environmental Humanities in Europa

Onderzoeksgroepen en -projecten

Portals

© KNHG 2023 Website: Code Clear