Etiquette digitale bijeenkomsten

Het KNHG verzoekt eenieder die deelneemt aan (mede) door het KNHG georganiseerde digitale bijeenkomsten van tevoren kennis te nemen van de onderstaande etiquette.

Voorbereiding

 • Installeer Zoom op uw computer en probeer alvast wegwijs te worden met het programma. Voor meer uitleg over het gebruiken van Zoom, kunt u deze handige video bekijken.
 • Vind een rustige plek zodat u zonder verstoring deel kan nemen en zodat anderen u duidelijk kunnen verstaan.
 • Als u uw telefoon gebruikt, probeer deze dan niet te veel te bewegen; dat kan afleiden.

Tijdens de meeting

 • Als u nog niet bekend bent met Zoom, probeer dan op tijd het programma op te starten om te kijken of alles werkt.
 • Zet uw microfoon uit wanneer uw deelneemt aan de bijeenkomst, zodat er geen verstorende achtergrondgeluiden door elkaar heen klinken en de spreker duidelijk verstaanbaar is voor iedereen.
 • Mocht u een virtuele achtergrond aan willen zetten, kies er dan een die niet erg afleidend is. Let verder op dat het geen bewegende achtergrond is en dat de kleuren niet te fel zijn.
 • Houd uw camera zoveel mogelijk aan. Voor de spreker is het demotiverend om alleen zwarte schermen te zien.
 • Wij raden u aan geen ongerelateerde activiteiten te ondernemen tijdens de zoomsessies, zoals het checken van social media of uw email.
 • Omdat de digitale omgeving een veilige plek moet zijn, wordt u geacht geen opnames of foto’s te maken en deze te delen met derden. Het KNHG heeft ook een beleid voor het maken van foto’s en/of video-opnames. Wij verzoeken u hier ook kennis van te nemen.
 • De algemene omgangsnormen gelden ook in een digitale bijeenkomst. Dus val anderen niet aan als u het niet eens bent met hetgeen gezegd wordt. Wij verzoeken u mensen te laten uitpraten en de discussie beschaafd te houden. Onderbreek een spreker ook niet door tijdens zijn/haar presentatie persoonlijke chats te sturen. Maak uw opmerking in de algemene chat, of neem later contact op met de spreker.
 • Alle beledigende, godslasterlijke, bedreigende en lasterlijke uitspraken worden niet getolereerd door het KNHG. Mocht u daartoe overgaan, kan de moderator uw microfoon uitzetten of uw deelname aan de bijeenkomst beëindigen.

Vraag & Antwoord

 • Als u een vraag of opmerking heeft, stel deze dan alstublieft in de chat, omdat bij grote groepen de moderator niet iedereen in beeld heeft. De moderator zal aangeven wanneer u uw microfoon aan mag doen, zodat er geen onduidelijkheid ontstaat.
 • Probeer uw opmerkingen in de chat zo bondig mogelijk op te stellen en gebruik de chat alleen voor relevante vragen of opmerkingen.
 • Gebruik de chat niet voor privégesprekken.
 • Het kan zijn dat er te veel vragen in de chat worden gesteld om in een keer behandeld te kunnen worden. Probeer hierbij geduldig te blijven. Praat er niet doorheen maar stel uw vraag nog een keer.
 • Probeer in de camera te kijken wanneer u uw vraag stelt.
 • Houd rekening met de vertraging in beeld en geluid als u een vraag wilt stellen.
© KNHG 2024 Website: Code Clear