Over KNHG

Geschiedenis heeft een grote maatschappelijke waarde.

Het KNHG, de beroepsorganisatie van historici, komt op voor de belangen van het vak en verbindt historici. Sinds oktober 2016 is het bureau van het KNHG gevestigd bij het Huygens ING (KNAW) in Amsterdam waarmee het KNHG ook intensief samenwerkt.

Wil het KNHG een aantrekkelijke vereniging zijn en blijven voor historici dan is daarvoor groei en vooral verjonging nodig. Steeds meer historici vinden de weg naar het KNHG als netwerkorganisatie via de websites, social media en bijeenkomsten. Maar aansluiting in de vorm van een betaald lidmaatschap is daarvoor ook een voorwaarde. Een overzicht van onze activiteiten en belangrijke diensten voor de beroepsgroep is te vinden in het Jaarverslag 2022. Meld je aan als lid!

Jong KNHG
Jong KNHG functioneert als onafhankelijke werkgroep. Het KNHG sluit daarmee beter aan bij de wensen en behoeftes van startende historici.
Lees meer

Beroepsethiek
Door kritische reflectie op onze beroepspraktijk kunnen we de kwaliteit van het werk van historici bevorderen. Sinds 2015 sloten collega’s uit diverse velden aan bij de KNHG-werkgroep Beroepsethiek.
Lees meer

Bijeenkomsten
Jaarlijks organiseert het KNHG zowel een voorjaarscongres als een jaarcongres voor historici. Daarnaast zijn er door het jaar heen debatten over inhoudelijke thema’s, de maatschappelijke rol van historici en nieuwe methoden in het vak.
Lees meer

Historicidagen

De Historicidagen tonen de diversiteit en dynamiek van de (kunst) historische praktijk, bieden inspiratie en bevorderen samenwerking tussen historici. De Historicidagen worden elke twee jaar georganiseerd door het KNHG en een betrokken universiteit. Van 22 tot en met 24 augustus 2019 vonden de Historicidagen plaats in Groningen. In 2021 worden de Historicidagen in Rotterdam georganiseerd, in samenwerking met de Erasmus Universiteit Rotterdam.
Lees meer

Websites
Behalve de eigen verenigingssite heeft het KNHG samen met Huygens ING www.historici.nl ontwikkeld. De site is startpagina voor informatie en actualiteit, biedt toegang tot een schat aan digitale resources en een platform voor online discussie en samenwerking.
Lees meer

Tijdschrift
Met de uitgave van BMGN – Low Countries Historical Review – dat sinds 2012 ook in Open Access verschijnt – levert het KNHG een belangrijke bijdrage aan de geschiedbeoefening als wetenschappelijke discipline.
Lees meer

Internationale samenwerking
Het KNHG vertegenwoordigt Nederland in het International Committee of Historical Sciences (ICHS), de internationale organisatie van historici die om de vijf jaar het wereldcongres voor historici organiseert: in 2010 in Amsterdam, in 2015 in China en in 2021 in Polen.

KvK -nummer 40478363

Het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap is btw-plichtig en beschikt over de Anbi-status.

© KNHG 2024 Website: Code Clear