Over KNHG

Geschiedenis heeft een grote maatschappelijke waarde.

Het KNHG, de beroepsorganisatie van historici, komt op voor de belangen van het vak en verbindt historici. Sinds oktober 2016 is het bureau van het KNHG gevestigd bij het Huygens ING (KNAW) in Amsterdam waarmee het KNHG ook intensief samenwerkt.

Wil het KNHG een aantrekkelijke vereniging zijn en blijven voor historici dan is daarvoor groei en vooral verjonging nodig. Steeds meer historici vinden de weg naar het KNHG als netwerkorganisatie via de websites, social media en bijeenkomsten. Maar aansluiting in de vorm van een betaald lidmaatschap is daarvoor ook een voorwaarde. Een overzicht van onze activiteiten en belangrijke diensten voor de beroepsgroep is te vinden in het Jaarverslag 2016. Meld je aan als lid!

Jong KNHG
Jong KNHG functioneert als onafhankelijke werkgroep. Het KNHG sluit daarmee beter aan bij de wensen en behoeftes van startende historici.
Lees meer

Beroepsethiek
Door kritische reflectie op onze beroepspraktijk kunnen we de kwaliteit van het werk van historici bevorderen. Sinds 2015 sloten collega’s uit diverse velden aan bij de KNHG-werkgroep Beroepsethiek.
Lees meer

Bijeenkomsten
In het najaar organiseert het KNHG het Jaarcongres voor historici. Daarnaast zijn er door het jaar heen congressen en debatten over inhoudelijke thema’s, de maatschappelijke rol van historici en nieuwe methoden in het vak.
Lees meer

Historicidagen
Op initiatief van de KNHG worden in augustus 2017 in Utrecht De Historicidagen georganiseerd. Dit voor Nederland nieuwe evenement vindt driejaarlijks plaats. KNHG werkt voor deze eerste aflevering samen met het Departement Geschiedenis en Kunstgeschiedenis van de Universiteit Utrecht. Drie dagen vol inspirerende lezingen, debatten en workshops over alle mogelijke aspecten van geschiedbeoefening nu. Voor alle historici: studenten, docenten, onderzoekers, historici werkzaam in archieven, musea, erfgoed, zzp-ers, kunst- en publiekshistorici.
Lees meer

Websites
Behalve de eigen verenigingssite werkt KNHG samen met Huygens ING verder aan de ontwikkeling van www.historici.nl. De site is startpagina voor informatie en actualiteit, biedt toegang tot een schat aan digitale resources en een platform voor online discussie en samenwerking.
Lees meer

Tijdschrift
Met de uitgave van BMGN – Low Countries Historical Review – dat sinds 2012 ook in Open Access verschijnt – levert het KNHG een belangrijke bijdrage aan de geschiedbeoefening als wetenschappelijke discipline.
Lees meer

Internationale samenwerking
Het KNHG vertegenwoordigt Nederland in het International Committee of Historical Sciences (ICHS), de internationale organisatie van historici die om de vijf jaar het wereldcongres voor historici organiseert: in 2010 in Amsterdam, in 2015 in China en in 2020 in Polen.

KvK -nummer 40478363

KNHG is niet btw-plichtig

© KNHG 2018 Website: Code Clear