Beroepsethiek

Door kritische reflectie op onze beroepspraktijk kunnen we de kwaliteit van het werk van historici bevorderen. In 2016 stond beroepsethiek voor historici daarom hoog op de agenda van het KNHG. Collega’s uit diverse velden sloten aan bij de KNHG-werkgroep Beroepsethiek, opgericht in 2015.

In 2016 publiceerde de werkgroep een Position Paper over de professionele identiteit van de historicus. In dit stuk zijn de uitkomsten verwerkt van drie publieksbijeenkomsten rond het thema ‘Criteria van waarde in de geschiedbeoefening’ waar zowel historici uit archieven, musea, erfgoedinstellingen, onderwijs en onderzoek als zelfstandige historici met elkaar in discussie traden. Daarnaast werden er reacties in verwerkt die binnenkwamen op de oproep aan collega-historici om praktijkvoorbeelden rond professionele en ethische dilemma’s te delen. Het Position Paper werd gepresenteerd en besproken tijdens het KNHG Jaarcongres voor historici 2016. Deze discussie vormde het uitgangspunt voor de tweede fase van de werkgroep die doorliep tot de Historicidagen 2017. In deze fase richtte de werkgroep zich voornamelijk op:

Blogs en verslagen

Leden
Antoon De Baets (Rijksuniversiteit Groningen)
Renée ten Cate (Het Rhedens)
Ed Jonker (Universiteit Utrecht)
Jilt Jorritsma (secretaris, KNHG)
Maartje van de Kamp (Nationaal Archief)
Lauren Lauret (Universiteit Leiden)
Susan Legêne (voorzitter, Vrije Universiteit)
Sophie Olie (Nederlandse Museumvereniging)
Tim Riswick (Radboud Universiteit)
Jouke Turpijn (Universiteit van Amsterdam)

 

Leden

Susan Legêne

Hoogleraar Politieke geschiedenis, Vrije Universiteit Amsterdam

Jouke Turpijn

Universitair Docent Nederlandse Geschiedenis UvA

Jilt Jorritsma

Leonie de Goei

Beleidsmedewerker KNAW Humanities Cluster

Lauren Lauret

Universiteit Leiden, promovenda

Documenten

© KNHG 2024 Website: Code Clear