Even voorstellen … Carolien Boender

Carolien Boender

Mijn naam is Carolien Boender en ik vervang van 1 augustus tot 31 december Antia Wiersma als directeur van het KNHG-bureau. Ooit ben ik als student lid geworden van het KNHG en ik herinner me nog vaag de eerste algemene ledenvergadering die ik bijwoonde in Den Haag, in een schemerige zaal met zonwering voor de ramen. Sindsdien volg ik de activiteiten van het genootschap met plezier. Het is dan ook buitengewoon interessant om eens aan de andere kant te kunnen kijken.

Hiervoor heb ik drie jaar gewerkt als docent Politieke Geschiedenis aan de UU. Daarvoor werkte ik als docent en promovendus aan de Universiteit van Leiden bij de vakgroep Nederlandse Geschiedenis. Mijn proefschrift schreef ik binnen een NWO-project dat onderzocht of er in de politieke cultuur van Nederland rond 1800 ook continuïteiten bestonden. Ik heb mij daarvoor beziggehouden met het voortbestaan van stedelijk burgerschap tussen 1747 en 1848 in Haarlem en Groningen. Mijn proefschrift verschijnt begin 2024 onder de titel Betrokken burgers: stedelijk burgerschap tussen Republiek en Koninkrijk.

Ik ben heel blij dat ik mij het komende halfjaar mag warmen aan de prettige sfeer op het KNHG-bureau. Ook inhoudelijk voel ik mij hier thuis. Het KNHG heeft het maatschappelijke belang van geschiedenis hoog in het vaandel staan en legt daarom graag de verbinding tussen geschiedenis en actualiteit. Ook gaat het KNHG de kritische dialoog niet uit de weg, streeft naar meerstemmigheid en heeft oog voor de soms ongelijke toegang tot het geschiedenisbedrijf. Ik zie ernaar uit om met historici uit allerlei geledingen aan deze thema’s te werken.

Meer weten? U kunt hier mijn bijdrage lezen aan het Dossier Eerste Generatiestudenten.

Opmerkingen

© KNHG 2024 Website: Code Clear