Nieuwe KNHG-bestuursleden stellen zich voor: Lema Salah

Op de algemene ledenvergadering van het KNHG in november 2021 werden liefst zeven nieuwe bestuursleden geïnstalleerd. Zij stellen zich graag aan u voor op onze website. Deze keer is het woord aan Lema Salah, die namens Jong KNHG zitting neemt in het bestuur.

Lema Salah

‘Als bestuurslid vertegenwoordig ik Jong KNHG in het KNHG-bestuur. In mijn studententijd ben ik bij het Jong KNHG terechtgekomen omdat ik op zoek was naar een ontmoetingsplek voor geschiedenisstudenten en beroepshistorici. Dat ik na mijn afstuderen ben blijven hangen, laat mooi zien hoe gemakkelijk die brug wordt geslagen binnen het KNHG. 

Als bestuurslid wil ik me richten op vernieuwende perspectieven op geschiedschrijving en onderbelichte thema’s in de geschiedenis. Hiervoor ben ik continu op zoek naar samenwerkingsverbanden met andere sectoren om zo nieuwe ideeën te laten ontstaan voor evenementen en (onderzoeks)projecten. Ik geloof dat we als beroepshistorici en jonge historici veel te bieden hebben en andersom veel kunnen leren van andere sectoren. Dergelijke samenwerkingsverbanden zijn een vruchtbare voedingsbodem voor kwalitatieve en innovatieve ontwikkelingen in ons vak. Hierbij vind ik het belangrijk dat er ook áltijd aandacht is voor maatschappelijk relevante onderwerpen met betrekking tot diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid. Het werk van (Jong) KNHG vind ik waardevol omdat er een podium wordt geboden aan (jonge) historici waar dit allemaal mogelijk is. 

Mijn interesses en onderzoek zijn gericht op militaire geschiedenis, politieke geschiedenis, cultuurgeschiedenis, gendergeschiedenis, conflictstudies, leiderschap, organisatiecultuur en diversiteit & inclusie. Heb jij een mooi idee voor een project of samenwerking met Jong KNHG omtrent een van deze thema’s, stuur me vooral een berichtje!’

Lema Salah MA is naast KNHG-bestuurslid historicus, diversiteit- en inclusiviteitsexpert. Ze is verbonden aan de Nederlandse Defensie Academie en de afdeling Politicologie van de Radboud Universiteit Nijmegen, waar ze een promotieonderzoek verricht naar leiderschap, organisatiecultuur en personeelsbehoud binnen Defensie.

Opmerkingen

© KNHG 2024 Website: Code Clear