Jaarcongres 2021 – Wereldburgerschap in beweging: in geschiedenis, erfgoed en onderwijs

Op vrijdag 12 november 2021 organiseert het KNHG zijn Jaarcongres. Dit jaar is het thema Wereldburgerschap, en wordt het congres samen georganiseerd met het Huygens ING. Mits de actuele coronamaatregelen het toelaten, wordt het weer op locatie gehouden, namelijk in het Nationaal Archief in Den Haag. Lees hieronder meer over het thema en het programma!

Tekst gaat verder onder de animatie

 

Thema

Wereldburgerschap: een ideaal dat we moeten nastreven? Alleen voor elites? Onmogelijk te combineren met nationale identiteit? Is het van recente datum of zijn er ook historische paralellen te trekken? Is wereldburgerschap een vastomlijnd begrip of zijn er tendensen in de geschiedenis te zien? In het hedendaagse debat over wereldburgerschap laten ook historici volop van zich horen, in studies, boeken en opinieartikelen. Grensoverschrijdende erfgoedkwesties staan hoog op de agenda. Initiatieven om in het geschiedenisonderwijs meer aandacht aan wereldburgerschap te besteden bloeien op. Maar wat werkt wel, en wat werkt niet? En hoe kan de geschiedwetenschap het debat verder voeden? Dit najaar organiseert het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap (KNHG) dan ook een congres over Wereldburgerschap waarin al deze vragen een plaats krijgen in het programma.

Het doel van dit congres is om de historische dimensie in het debat over wereldburgerschap te versterken. De historische dimensie verdiept het denken over de (on)mogelijkheid van wereldburgerschap en de alternatieve vormen daarvan. Welke invloed hebben (recente) studies over dit onderwerp en hoe kunnen die inzichten ingezet worden in onderwijs, erfgoed en beleid? Dat de historische dimensie van toegevoegde waarde is, blijkt bijvoorbeeld uit debatten over concepten als ‘citizenship-light’, vooral in het netwerk van de ‘global cities’ waar ook Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven zich graag aan verbinden. Tegelijkertijd ontstaan er nieuwe samenwerkingsverbanden en identiteiten in grensregio’s en Eurozones. In erfgoedkwesties is de nationale staat nog steeds de norm, terwijl de erfgoedsector als geen ander weet dat materiële cultuur zich altijd al ver over politieke en religieuze grenzen heen verspreidde. En in het onderwijs domineert, ondanks alle initiatieven in de laatste decennia, nog steeds het nationale frame. Dit terwijl de hele wereldgeschiedenis mooie voorbeelden geeft van grensoverschrijdende verantwoordelijkheid en verbondenheid.

Docenten opgelet!

De Vereniging voor Docenten Geschiedenis en Staatsinrichting Nederland (VGN) onderschrijft het KNHG-Jaarcongres en ondersteunt dit door docenten een certificaat te bieden als bewijs van bijscholing.

Voorlopig programma

9.15 uur | Ontvangst en registratie in Nationaal Archief – door team KNHG
9.45 uur | Welkom en opening door gastheer – nieuwe directeur Nationaal Archief of plaatsvervanger
9.55 uur | Welkom en algemene mededelingen – dagvoorzitter Inger Leemans (NL Lab/VU Amsterdam)
10.05 uur | Keynote: Wereldburgerschap – Marjolein ’t Hart (VU Amsterdam/Huygens ING)
10.35 uur | Panel over wereldburgerschap & (wetenschappelijk en voortgezet) onderwijs met Alderik Visser (leerplanontwikkelaar mens & maatschappij bij SLO), Marian Heesen (docent geschiedenis), Lema Salah (Radboud Universiteit/Jong KNHG), Marjolein ’t Hart en Charlotte Labrie (Nationaal Archief) – deelonderwerpen o.l.v. dagvoorzitter
11.45 uur | Vragen en reactie uit zaal – o.l.v. dagvoorzitter

12.15 uur | Afronding & lunch

13.00 uur | ALV voor leden KNHG/bezoek tentoonstelling Nationaal Archief voor overige deelnemers
14.00 uur | Panel over werelderfgoed met Aspha Bijnaar (directeur van stichting EducatieStudio), Valika Smeulders (hoofd geschiedenis Rijksmuseum), Arjan Agema (Nationaal Archief) en Ghufran Ahmad (VU Amsterdam) – discussie n.a.v. stellingen (voertaal: Engels) – o.l.v. dagvoorzitter

15.15 uur | Thee

15.30 uur | Afsluitende lezing door Kwame Anthony Appiah – hoogleraar filosofie aan de New York University en auteur van Education for Global Citizenship  (2006) en Cosmopolitanism: Ethics in a World of Strangers (2016). In een van zijn laatste boeken, Lies that bind (2018), deconstrueert hij identiteit op basis van geloof, kleur, land en klasse.
16.00 uur | Reactie: Susan Legêne (VU Amsterdam)
16.15 uur| Vragen uit de zaal o.l.v. dagvoorzitter

16.45 uur | Afronding en naar borrel

17.30 uur | Einde programma

In het kort

Datum | vrijdag 12 november 2021
Locatie| Nationaal Archief, Den Haag (indien mogelijk i.v.m. coronamaatregelen, anders digitaal)
Thema | Wereldburgerschap in geschiedenis, erfgoed en onderwijs
Tarieven leden/niet-leden | KNHG-leden: €15 | niet-leden: €25 | studenten (geen KNHG-lid): €5 | studentleden en Jong KNHG-leden: gratis!
SPECIALE ACTIE: word lid van het KNHG met ingang van 2022 en neem voor het ledentarief deel aan het Jaarcongres 2021!

Meer informatie en aanmelding info@knhg.nl 

2 opmerkingen for Jaarcongres 2021 – Wereldburgerschap in beweging: in geschiedenis, erfgoed en onderwijs

© KNHG 2021 Website: Code Clear