cOAlition S maakt de definitieve versie van Plan S bekend

Begin juni 2019 heeft cOAlition S, het consortium van Europese onderzoeksfinanciers, de definitieve versie van Plan S bekend gemaakt. Plan S staat voor het direct toegankelijk en zonder restricties  (in open access) publiceren van onderzoeksresultaten voortkomend uit publiek gefinancierd onderzoek. Directe toegang geldt ook voor hergebruik. In september 2018 is het voorlopige plan gepresenteerd waarna in november 2018 en januari 2019 twee consultatiebijeenkomsten volgden. Bovendien bood cOAlition S partijen de mogelijkheid om te reageren door middel van een Europese online consultatie. Alle consultaties, in Nederland en daarbuiten, hebben geleid tot een enigszins aangepast plan. Deze definitieve versie van het plan verschilt op een paar belangrijke punten:

  1. De ingangsdatum van Plan S is met een jaar opgeschoven naar 1 januari 2021. Dit geeft alle betrokken partijen, zoals uitgevers, instellingen en learned societies meer tijd om zich voor te bereiden.
  2. De richtlijnen voor de zogenaamde groene route zijn verhelderd: onderzoekers kunnen voldoen aan Plan S door de gepeereviewde versie van een artikel te deponeren in een institutionele of disciplinaire repository (database).
  3. Er wordt meer aandacht besteed aan de noodzaak om parallel aan de invoering van Plan S ook de manier van erkennen en waarderen te herzien. Financiers verplichten zich voor 2021 de principles van de San Francisco Declaration (DORA) te implementeren.

Voor de definitieve versie van Plan S verwijzen wij u naar de site van de Nederlandse ondertekenaar van Plan S, onderzoeksfinancier NWO. Voor meer informatie over Plan S en de gevolgen voor historici en publiceren in Nederlandse historische tijdschriften, verwijzen wij u naar het dossier Open Access.

Lees hier het officiele aankondigingsbericht op de website van NWO.

Opmerkingen

© KNHG 2024 Website: Code Clear