Dossier open access

In dit dossier houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen met betrekking tot publiceren in open access tijdschriften en platforms, en Plan S en cOAlition S. U kunt hier achtergrondinformatie én verslagen van bijeenkomsten lezen. 

De betekenis van open access voor KNHG en BMGN

KNHG is als learned society en uitgever van het open access tijdschrift BMGN – Low Countries Historical Review (BMGN) nauw betrokken bij het debat over open access. BMGN heeft de open access status ‘Diamant’, ook wel ‘Platinum’ genoemd. Dat wil zeggen dat alle artikelen direct na verschijnen gratis zijn te raadplegen, het auteursrecht bij de auteurs blijft liggen én er dat er geen bijdragen aan de auteurs worden gevraagd om te kunnen publiceren. Bovendien is het gehele archief raadpleegbaar op de site van BMGN.

In september 2018 is Plan S door NWO ondertekend. De kern van dit plan is dat vanaf 1 januari 2020 alle publicaties voortkomend uit financiering van een internationale groep van onderzoeksfinanciers waaronder NWO, gepubliceerd moeten worden in open access tijdschriften en op open access platforms.

Consultatiebijeenkomst Plan S

Op 31 januari 2019 organiseerden NWO en ZonMw een druk bezochte consultatiebijeenkomst over de implementatie van Plan S in 2020. Tijdens deze middag gaven een aantal voor- en tegenstanders van Plan S korte speeches én, misschien nog wel belangrijker, er was ruimte voor de talrijk aanwezige academici uit alle onderzoeksvelden, om hun stem te laten horen via de mega-brainstorm die er aan de hand van stellingen over Plan S werd georganiseerd. Lees hier de belangrijkste uitkomsten van de consultatiebijeenkomst.

Antia Wiersma (directeur KNHG) en Tessa Lobbes (Managing Editor BMGN – Low Countries Historical Review) waren bij de bijeenkomst aanwezig en schreven een verslag dat u hier kunt inzien.

Richtlijnen voor de implementatie van Plan S

Van 27 november 2018 tot 1 februari 2019 was het mogelijk om te reageren op de bekend gemaakte implementatierichtlijnen. Hier kunt u de feedback terugvinden die het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap en BMGN – Low Countries Historical Review hebben ingediend.

Meerdere organisaties hebben door middel van een brief gereageerd op de implementatie richtlijnen. Lees hier:

Definitieve versie Plan S

Begin juni 2019 heeft cOAlition S, het consortium van Europese onderzoeksfinanciers, de definitieve versie van Plan S bekend gemaakt. Deze definitieve versie van het plan verschilt op een paar belangrijke punten van het voorlopige plan dat in september 2018 werd gepubliceerd:

  1. De ingangsdatum van Plan S is met een jaar opgeschoven naar 1 januari 2021. Dit geeft alle betrokken partijen, zoals uitgevers, instellingen en learned societies meer tijd om zich voor te bereiden.
  2. De richtlijnen voor de zogenaamde groene route zijn verhelderd: onderzoekers kunnen voldoen aan Plan S door de gepeereviewde versie van een artikel te deponeren in een institutionele of disciplinaire repository (database).
  3. Er wordt meer aandacht besteed aan de noodzaak om parallel aan de invoering van Plan S ook de manier van erkennen en waarderen te herzien. Financiers verplichten zich voor 2021 de principles van de San Francisco Declaration (DORA) te implementeren.

Lees hier meer over de bekendmaking en het nieuwe plan.

Ruimte voor ieders talent

Een jaar geleden kondigden de VSNU, NFU, NWO en ZonMw aan te gaan werken aan nieuwe wijzen van erkennen en waarderen. Op 13 november presenteerden zij, samen met de inmiddels aangesloten KNAW, het plan Ruimte voor ieders talent (ook in het Engels). Sicco de Knecht reageerde op dit position paper met zijn artikel “Erkennen en waarderen in de wetenschap gaan drastisch veranderen“.

Boeken en Open Access

Hier vindt u een artikel van Science Europe over de belangrijkste aandachtspunten in het toepassen van het Open Access-beleid op wetenschappelijke uitgaven.

Concept-implementatieplan Plan S

In het voorjaar van 2020 heeft NWO in een concept-implementatieplan aangegeven hoe zij de implementatie van Plan S gestalte wil gaan geven, en welke keuzes daarbij zijn gemaakt. 

Documenten

24 juni 2020

Implementatieplan NWO Plan S (concept)

In een concept-implementatieplan heeft de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) aangegeven hoe zij de implementatie van Plan S, dat…

23 juni 2020

KNAW Humanities Cluster start OpenJournals.nl

Op 1 juli aanstaande start het KNAW Humanities Cluster met de bouw en inrichting van een Open Access tijdschriftenplatform, openjournals.nl.…

18 juni 2020

KNAW-webinar over implementatie Plan S

Op dinsdag 23 juni van 19:00 tot 20:30 uur organiseert de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) met medewerking van…

© KNHG 2020 Website: Code Clear