Nieuw! Dossier open access

Nieuw! Dossier open access

In september 2018 is Plan S door NWO ondertekend. De kern van dit plan is dat vanaf 1 januari 2020 alle publicaties voortkomend uit financiering van een internationale groep van onderzoeksfinanciers waaronder NWO, gepubliceerd moeten worden in open access tijdschriften en op open access platforms.

KNHG is als learned society en uitgever van het open access tijdschrift BMGN – Low Countries Historical Review (BMGN) nauw betrokken bij het debat over open access. BMGN heeft de open access status ‘Diamant’, ook wel ‘Platinum’ genoemd. Dat  wil zeggen dat alle artikelen direct na verschijnen gratis zijn te raadplegen, het auteursrecht bij de auteurs blijft liggen én er dat er geen bijdragen aan de auteurs worden gevraagd om te kunnen publiceren. Bovendien is het gehele archief raadpleegbaar op de site van BMGN.

In het Dossier open access houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen met betrekking tot Plan S en cOAlition S, publiceren in open access tijdschriften en platforms. U kunt hier achtergrondinformatie én verslagen van bijeenkomsten lezen.

3 opmerkingen for Nieuw! Dossier open access

Opmerkingen

Documenten

© KNHG 2024 Website: Code Clear