Aanmelding Voorjaarscongres 2018

Wij vragen u onderstaand uw eerste en tweede keuze voor de deelsessie door te geven. Bij de indeling van de deelsessies proberen wij hier zoveel mogelijk rekening mee te houden.

Aanmelding Voorjaarscongres 2018

© KNHG 2024 Website: Code Clear