Ook in Vlaanderen zorgen om kwaliteit geschiedenisonderwijs

Naar aanleiding van de beslissing van het GO!, de Vlaamse openbare instelling voor gemeenschapsonderwijs, om de lesuren geschiedenis met een kwart te verminderen, is een aantal Vlaamse leerkrachten een petitie gestart voor behoud van geschiedenisuren. Deze Vlaamse leerkrachten bepleiten dat geschiedenisonderwijs staat voor geïnformeerd en kritisch burgerschap en dat het leerlingen wapent tegen simplismen, zwart-witredeneringen en complotdenken. Deze beslissing van het GO! dreigt volgens hen een negatieve invloed te hebben op de historische kennis en vaardigheden die jongeren met zich meenemen nadat ze de middelbare school verlaten.

Deze zorgen zijn vergelijkbaar met de situatie in Nederland. In een open brief, gepubliceerd op 15 februari in NRC, roepen het KNHG, de VGN Kleio en EuroClio de ministers van OCW op de infrastructuur van het geschiedenisonderwijs in Nederland te versterken. Geschiedenis is sinds 1968 in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs een keuzevak geworden, en later enkel opgenomen in twee van de vier profielen voor havo en vwo. Vmbo-leerlingen krijgen slechts twee jaar geschiedenis. Het resultaat is dat generaties jongeren na hun 14e of 15e helemaal geen geschiedenis meer hebben gehad. Dit terwijl de vaardigheid “historisch denken” een noodzakelijke voorwaarde is voor een genuanceerde kijk op actuele ontwikkelingen in Nederland en in de wereld. “Zonder historische kennis kan er maar wat geroepen worden. Of het klopt, maakt niet uit. Een gevaarlijke ontwikkeling”, aldus de ondertekenaars van de open brief.

Opmerkingen

Documenten

© KNHG 2024 Website: Code Clear