KNHG-Beroepsplatform – Leoniek Damman-Vrielink

Leoniek Damman-Vrielink is informatiespecialist bij Collectie Overijssel

Leoniek Damman-Vrielink

‘Ik werk bij Collectie Overijssel. Als archief(bewaarplaats) beheren wij het Rijksarchief uit de provincie, het provinciaal archief, een aantal waterschapsarchieven en verschillende gemeentelijke archieven. Ook particulieren kunnen hun archief aan ons schenken. Wij zorgen ervoor dat het archief voor de eeuwigheid bewaard wordt, wat alleen onder de juiste omstandigheden mogelijk is, en dat bezoekers de bronnen kunnen raadplegen.

De overheid is vanuit de Archiefwet 1995 verplicht om de archiefstukken die geselecteerd zijn voor eeuwige bewaring na twintig jaar aan een archief over te dragen. Dat proces begeleid ik. Ik ben daarvoor veel in gesprek met mensen van de afdeling informatievoorziening van de betreffende overheid. Bij deze overbrenging moet het archief aan verschillende eisen voldoen. Zo moet er een inventaris worden opgeleverd waarin alle archiefstukken afzonderlijk beschreven zijn en er moet een inleiding bij aangeleverd worden. Het archief zelf moet in zuurvrije omslagen verpakt worden, mag geen schimmels bevatten en moet geëtiketteerd zijn. Over deze eisen en de manier waarop het archief aangeleverd wordt, blijf ik constant in gesprek met mijn collega’s, zodat de overbrenging zo soepel mogelijk verloopt. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het formaat waarin de inventaris wordt aangeleverd. Vroeger werden inventarissen gedrukt. De gedrukte inventarissen zijn op een gegeven ogenblik in een collectiebeheerssysteem (CBS) ingevoerd. Een CBS is eigenlijk gewoon een enorme database met metadata over de archiefstukken. Daarom willen we tegenwoordig de beschrijvingen van archiefstukken aangeleverd krijgen in bijvoorbeeld Excel in plaats van Word, zodat we de metadata kunnen importeren in het systeem en niet hoeven over te typen.

Ik heb het ontzettend naar mijn zin bij het archief, maar zelfs toen ik Geschiedenis studeerde en zelf archieven bezocht had ik nog niet bedacht dat je daar ook zou kunnen werken. Laat staan dat ik had bedacht dat er misschien wel een bachelor of master Archiefwetenschap te volgen zou zijn. Ik heb de researchmaster Medieval Studies gevolgd en wist zeker dat ik wilde promoveren. Tijdens het schrijven van mijn scriptie miste ik echter het directe maatschappelijk belang. Toen ik daarna bij de Bruna in opleiding was tot winkelmanager genoot ik ervan de klant op weg te kunnen helpen, maar miste ik inhoudelijke diepgang. Wijlen Jan Wigger, archivaris, benaderde mij via LinkedIn. Op zijn profiel was zijn enthousiasme te lezen over het werk in het archief. Wat mij aansprak was de combinatie van dienstverlening richting de bezoekers en de inhoudelijke diepgang. Na een kennismakingsgesprek en een rondleiding was ik helemaal verkocht!

“Met Geschiedenis kun je alle kanten op”, wordt vaak gezegd. Dat betekent helaas ook dat je je niet gespecialiseerd hebt in één ding dat direct toepasbaar is op de arbeidsmarkt. In mijn huidige functie heb ik erg veel aan mijn analytische vaardigheden. Mijn kritische blik wordt erg gewaardeerd in de organisatie, bijvoorbeeld wanneer we een proces proberen te verbeteren. Daarnaast zijn de opgedane schrijfvaardigheden erg bruikbaar, omdat je op papier moet kunnen onderbouwen waarom jouw voorstel een geniaal idee is waar het Management Team akkoord op moet geven.

Het blijft echter lastig om in een sollicitatiegesprek de ander ervan te overtuigen waarom ze jou als breed geschoolde sollicitant moeten aannemen in plaats van de concurrent die al wel veel weet over dat ene onderwerp. Daarnaast vond ik het altijd lastig om een beeld te vormen van wat een functie inhoudt. Ik raad het daarom elke geschiedenisstudent aan tijdens de bachelor of master al één of meerdere keren stage te lopen. Dan krijg je een goed beeld van welke mogelijkheden er zijn na je studie en hoe het werkende leven eruit gaat zien. Ook kun je dan alvast ervaren wat er wel of juist niet bij je past.

Zelf had ik dus door mijn gesprek met Jan Wigger een beeld van het werken in een archief. Daarna wees hij mij op een tijdelijke vacature waar ik uiteindelijk voor aangenomen werd. Vanuit die tijdelijke baan heb ik gesolliciteerd op mijn huidige functie. Ik had geluk, want ze zochten eigenlijk een senior met veel kennis en ervaring. Toen er geen geschikte kandidaat gevonden werd, hebben ze de vacature omgezet naar een ontwikkeltraject met veel ruimte voor bijscholing en persoonlijke ontwikkeling. Ik had geluk dat er mensen waren die zagen wat ik in huis heb. Als van nature introvert persoon is het lastig om dit in een sollicitatiegesprek te laten zien, dus dan helpt het als je je al werkende kunt bewijzen.’

Wil je contact opnemen met Leoniek? Stuur haar een e-mail!
Voor meer informatie over werken in het archief kun je, naast Leoniek, ook Petra Links, manager Collectie, benaderen. Vacatures bij Collectie Overijssel vind je hier.

Opmerkingen

© KNHG 2024 Website: Code Clear