AHA-enquête over publieke percepties van en betrokkenheid bij geschiedenis in VS

De American Historical Association (AHA), zustervereniging van het KNHG, heeft in samenwerking met de Fairleigh Dickinson University een enquête gehouden onder Amerikanen over hun perceptie van en betrokkenheid bij geschiedenis. Respondenten werden onder meer gevraagd naar hun definities van ‘geschiedenis’, waar zij toegang krijgen tot historische informatie, welke bronnen als betrouwbaar worden gezien, hun leerervaringen met geschiedenis, hun houding tegenover historische revisies, het verband tussen maatschappelijke betrokkenheid en interesse in geschiedenis en de waarde die zij toekennen aan het vak. De uitgebreide resultaten zijn hier terug te vinden.

Opmerkingen

© KNHG 2024 Website: Code Clear