Herziene klachtenregeling wetenschappelijke integriteit KNAW

Sinds eind 2018 is de nieuwe Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit van kracht. Naar aanleiding hiervan heeft de Vereniging van Universiteiten (VSNU) het model klachtenregeling wetenschappelijke integriteit herzien. Dit aangepaste model, alsmede opgedane ervaringen met de eerdere klachtenregeling, vormden aanleiding om de KNAW-klachtenregeling wetenschappelijke integriteit te herzien.

De herziene regeling volgt het VSNU-model en is op een aantal aspecten wat nader aangevuld. Inmiddels is de klachtenregeling formeel vastgesteld door het bestuur van de KNAW en op 1 januari in werking getreden.

Opmerkingen

Documenten

© KNHG 2024 Website: Code Clear