KNHG ondersteunt oproep VSNU voor meer perspectief studenten en docenten

Het KNHG ondersteunt de recente oproep van de voorzitter van de VSNU aan het kabinet om zo snel mogelijk weer fysiek onderwijs op universiteiten mogelijk te maken. De VSNU stelt dat ‘in het belang van het welzijn van docenten en studenten én de kwaliteit van het onderwijs’ de persoonlijke ontmoeting essentieel is. Het KNHG roept, in navolging van de VSNU, het kabinet op onderwijs op locatie (met inachtneming van de corona-maatregelen) weer toe te staan.

Het KNHG benadrukt dat de kwaliteit van het wetenschappelijk onderwijs ook nu hoog is dankzij de extra inspanning van docenten. Deze inspanning komt echter met een prijs van grote werkdruk en gaat ten koste van het essentiële onderzoek van de docenten. Bovendien is extra aandacht nodig voor wetenschappers in een precaire situatie zoals jonge post-docs en docenten met een tijdelijk contract. Op termijn leidt deze ontwikkeling tot een grotere ongelijkheid tussen wetenschappers binnen hun eigen wetenschapsveld en tussen de verschillende velden over de gehele breedte van de wetenschap. Het KNHG vraagt met klem het kabinet hier aandacht voor te hebben en in gesprek te gaan met onderzoeksfinanciers en universiteiten.

Opmerkingen

Documenten

© KNHG 2024 Website: Code Clear