KNHG-jubileumpodcast!

In 2020 viert het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap (KNHG) zijn 175-jarig jubileum en is het 50 jaar geleden dat BMGN-Low Countries Historical Review feest (BMGN) voor het eerst in de huidige vorm verscheen. Daarom blikt het KNHG in een speciale jubileumpodcast terug én vooruit!

De eerste 150 jaren KNHG-geschiedenis zijn in 1995 al op fraaie wijze beschreven door Leen Dorsman en Ed Jonker in hun boek Anderhalve eeuw geschiedenis. (Nederlands) Historisch Genootschap 1845-1995. Wat in 1845 werd opgericht als ‘eene vereeniging van wetenschappelijke beoefenaars der algemeene Nederlandsche geschiedenis’, met als doel ‘inzonderheid de bevordering van geleerde nasporingen en de studie der bronnen’, bleek de basis voor een vereniging die tot op de dag van vandaag bestaat.

De KNHG-jubileumpodcast

De jubileumpodcast schetst niet alleen de afgelopen 25 jaar van het KNHG, maar blikt ook voorzichtig vooruit. Waar staat de vereniging nu, en waar moet ze heen om in de komende 175 jaar de geschiedkunde in Nederland te versterken? Oud-bestuursleden, voormalig bureaudirecteuren, BMGN-redactieleden, oudere en jongere leden komen aan het woord om die vragen te beantwoorden. Dat doen zij in drie afleveringen, met elk een specifiek thema: KNHG als vereniging, KNHG en het vakgebied én KNHG en de samenleving. De aankomende paar weken lanceert het KNHG elke week een nieuwe aflevering vanaf deze website. De jubileumpodcast is ook te vinden op Apple Podcasts, Spotify en Google Podcasts.

Deze jubileumpodcast is gemaakt door Allard Amelink van 3A3D. Veel dank gaat uit naar hem, en uiteraard naar alle geïnterviewden die hebben meegewerkt om dit bijzondere naslagwerk tot stand te brengen.

Luister nu eerst naar Henk te Velde, de 23e voorzitter van het KNHG, die de jubileumpodcast introduceert.

Eerste aflevering: KNHG als vereniging

De eerste aflevering van de jubileumpodcast gaat in op het KNHG als vereniging. Hoe heeft het genootschap zich sinds 1995 ontwikkeld? Welke uitdagingen is het KNHG tegengekomen en voor welke staat het nu? U hoort verhalen over onder andere de sfeer van de vereniging, de Historicidagen en Jong-KNHG.

Aan het woord komen:

 • Gees van der Plaat: directeur van het bureau van 1970 tot 2007;
 • Lex Heerma van Voss: directeur van het Huygens-ING, hoogleraar aan de Universiteit Utrecht en voorzitter van het KNHG tot 2012;
 • Henk te Velde: hoogleraar Nederlandse geschiedenis aan de Universiteit van Leiden, bestuurslid van het KNHG van 2002-2010 en sinds 2019 voorzitter van het KNHG;
 • Caroline van Vliet: secretariaatsmedewerker van het KNHG;
 • Ed Jonker: emeritus hoogleraar aan de Universiteit Utrecht, lid van de commissie beroepsethiek en schrijver van het jubileumboek over het KNHG van 1845 tot 1995;
 • Leonie de Goei: directeur van het KNHG van 2008 tot 2017;
 • Antia Wiersma: huidige directeur van het bureau van het KNHG;
 • Marieke Oprel: universitair docent politieke geschiedenis aan de Radboud Universiteit Nijmegen en eerste voorzitter van Jong-KNHG;
 • Beatrice de Graaf, faculteitshoogleraar aan de Universiteit Utrecht en tot november 2019 bestuurslid van het KNHG met als portefeuille congressen;
 • Dirk Jan Wolffram: hoogleraar politieke geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen en voorzitter van de redactie van de BMGN.

Tweede aflevering: KNHG en het vakgebied

De tweede aflevering van de jubileumpodcast richt zich op het KNHG in verhouding tot het geschiedkundig vakgebied. Welke functie vervult het KNHG voor historici? Hoe heeft het genootschap ingespeeld op de ontwikkelingen in de geschiedwetenschap? En op welke manieren is het KNHG een motor voor de ontwikkeling van het vak?

U hoort verhalen over de BMGN, PiVOT, open access en het wereldcongres CISH. En er wordt ingegaan op de drie rollen die het KNHG voor zichzelf heeft geformuleerd: belangenbehartiger van het vak, verbinder van historici en belangenbehartiger van historici.

Aan het woord komen:

 • Susan Legêne, hoogleraar politieke geschiedenis en decaan van de Faculteit der Geesteswetenschappen aan de VU en van 2012 tot 2019 voorzitter van het KNHG;
 • Gees van der Plaat: directeur van het bureau van 1970 tot 2007;
 • Lex Heerma van Voss: directeur van het Huygens-ING, hoogleraar aan de Universiteit Utrecht en voorzitter van het KNHG tot 2012;
 • Dirk Jan Wolffram: hoogleraar politieke geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen en voorzitter van de redactie van de BMGN;
 • Tessa Lobbes: managing editor van de BMGN;
 • Caroline van Vliet: secretariaatsmedewerker van het KNHG;
 • Leonie de Goei: directeur van het KNHG van 2008 tot 2017;
 • Antia Wiersma, huidige directeur van het bureau van het KNHG;
 • Martine Gosselink: directeur van het Mauritshuis in Den Haag en bestuurslid KNHG met als portefeuille musea.

Derde aflevering: KNHG en de samenleving

Deze deze derde en laatste aflevering gaat in op het KNHG en de samenleving. Welke rol heeft de geschiedwetenschap, en het genootschap in het bijzonder, te spelen in de maatschappij? Hoe moet de vereniging zich opstellen in actuele kwesties waarin geschiedenis een rol speelt? U hoort onder andere verhalen over applied history, de Canon van Nederland én de verklaring aangaande het geweld tegen Kick Out Zwarte Piet.

Aan het woord komen:

  • Antia Wiersma, huidige directeur van het bureau van het KNHG;
  • Susan Legêne, hoogleraar politieke geschiedenis en decaan van de Faculteit der Geesteswetenschappen aan de VU en van 2012 tot 2019 voorzitter van het KNHG;
  • Ed Jonker: emeritus hoogleraar aan de Universiteit Utrecht, lid van de commissie beroepsethiek en schrijver van het jubileumboek over het KNHG van 1845 tot 1995;
  • Beatrice de Graaf, faculteitshoogleraar aan de Universiteit Utrecht en tot november 2019 bestuurslid van het KNHG met als portefeuille congressen;
  • Lex Heerma van Voss: directeur van het Huygens-ING, hoogleraar aan de Universiteit Utrecht en voorzitter van het KNHG tot 2012;
  • Gees van der Plaat: directeur van het bureau van 1970 tot 2007;
  • Henk te Velde: hoogleraar Nederlandse geschiedenis aan de Universiteit van Leiden, bestuurslid van het KNHG van 2002-2010 en sinds 2019 voorzitter van het KNHG;
  • Martine Gosselink: directeur van het Mauritshuis in Den Haag en bestuurslid KNHG met als portefeuille musea.

Het KNHG wenst u veel luisterplezier!

Opmerkingen

© KNHG 2024 Website: Code Clear