13 oktober: Digitale Jubileumlunch over Verboden Woorden

Op dinsdagmiddag 13 oktober organiseert het KNHG opnieuw een digitale jubileumlunch! Ditmaal is het thema ‘Verboden Woorden’: woorden en termen die als omstreden gelden in de geschiedwetenschap en die daardoor debat uitlokken in het brede geschiedenisveld. Aanleiding hiervoor is de recente maatschappelijke discussies over kwesties als racisme, slavernij en de Gouden Eeuw.

Na een korte introductie door moderator en KNHG-directeur Antia Wiersma komen er drie sprekers aan het woord. Allereerst gaat Maarten Prak, hoogleraar bij de afdeling Economische en Sociale Geschiedenis aan de Universiteit Utrecht, in op de recente herziening van zijn boek Gouden Eeuw: Het raadsel van de Republiek. Vervolgens spreekt Barbara Henkes, universitair docent eigentijdse geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen, over het concept ras in de geschiedwetenschap. Tot slot komt de aan het Anne Frank Huis verbonden Karen Polak aan het woord over het thema antisemitisme. Na de drie bijdragen, die elk ongeveer tien minuten zullen duren, is er alle ruimte voor vragen, antwoorden en discussie.

U bent van harte uitgenodigd om aan deze digitale lunch deel te nemen.
Aanmelden kan via info@knhg.nl.

In het kort
Datum | 13 oktober aanstaande
Tijd | 12-13 uur
Locatie | via Zoom, de link is op te vragen via info@knhg.nl

Opmerkingen

© KNHG 2024 Website: Code Clear