23 april: Digitale Lunch – Een open access tijdschriftenplatform in wording

Neem uw broodje mee en schuif aan achter uw computer op 23 april aanstaande om 12 uur. Dan organiseert het KNHG, in samenwerking met het Humanities Cluster van de KNAW én de universiteitsbibliotheek van de Universiteit Utrecht, een digitale lunchbijeenkomst over een open access tijdschriftenplatform in wording.

Deze digitale bijeenkomst vervangt de – vanwege de coronamaatregelen geannuleerde – bijeenkomst van 17 maart jongstleden.

Na een kort welkom door Antia Wiersma (directeur KNHG), zal Jeroen Sondervan (vertegenwoordiger van UOpen Journals en de UB Utrecht en betrokken bij de ontwikkeling van dit platform) een korte inleiding geven en de ontwikkeling van een dergelijk platform schetsen. Na de inleiding is er tijd en ruimte om met elkaar van gedachten te wisselen over dit onderwerp.

In het kort
Datum | 23 april aanstaande
Tijd | 12-13 uur
Locatie | via Zoom, de link is op te vragen bij Antia Wiersma (antia.wiersma@huygens.knaw.nl)

Opmerkingen

© KNHG 2024 Website: Code Clear