Reactie KNHG op voorstel nieuwe archiefwet

De archiefwet schrijft voor dat de overheid haar informatie op een goede manier bewaart. Dat is van belang voor de bedrijfsvoering van de overheid zelf, maar ook voor publieke verantwoording, rechtsvinding en vanuit cultuurhistorisch perspectief. Omdat de huidige wetgeving zich vooral op papier richt, wordt de huidige Archiefwet uit 1995 aangepast aan digitale ontwikkelingen. Het wetsvoorstel lag ter consultatie voor, en het KNHG heeft een inhoudelijke reactie gegeven op het nieuwe wetsvoorstel. De reactie is te vinden in de rechterkantlijn.

Opmerkingen

Documenten

© KNHG 2024 Website: Code Clear