Notitie – open access beleid voor wetenschappelijke boeken

Recent heeft het Nationaal Programma Open Science een notitie gepubliceerd over open access beleid voor wetenschappelijke monografieën. In deze notitie worden de belangrijkste partijen, KNAW, NWO en VSNU, geadviseerd om 1) beleid in samenspraak met onderzoekers te formuleren op dit vlak, 2) financiering voor het open access maken van boeken beschikbaar te stellen, en wordt de overweging meegegeven een gezamenlijk fonds daarvoor in te stellen. En als derde en laatste wordt geadviseerd meer aandacht te besteden aan de communicatie met onderzoekers, in het bijzonder over de voordelen van open access publiceren. De notitie is in zijn geheel te lezen in het dossier Open Access op onze site  of op de site van Nationaal Programma Open Science: Notitie OA beleid boeken_def (openscience.nl)

Opmerkingen

© KNHG 2023 Website: Code Clear