Officiële verklaring KNHG – 11 november 2019

Vrijdagavond 8 november 2019 hebben activisten zwaar geweld gebruikt tegen de aanwezigen op een bijeenkomst in Den Haag van Kick Out Zwarte Piet. De historische beroepsvereniging Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap KNHG is zeer bezorgd dat de aanvallers geweld gebruiken met een beroep op Nederlandse geschiedenis en tradities.

Geschiedenis en tradities zijn onderwerp van constant debat, en visies op het verleden of uitingen van tradities zijn veranderlijk. Het gaat hier echter om meer dan dat, om geweld. Het KNHG roept de politiek daarom op om het aangekondigde debat over de gebeurtenissen over meer te laten gaan dan artikel 7 van de Grondwet betreffende de vrijheid van meningsuiting en het respecteren van elkaars ruimte voor debat. De aanval op Kick Out Zwarte Piet is niet een uiting van verschil van inzicht in en identificatie met onze gezamenlijke geschiedenis; ze is een gewelddadige uiting van anti-zwart racisme gericht tegen de lichamelijke integriteit van veelal zwarte activisten.

Om voortdurend racisme te bestrijden riepen de Verenigde Naties, met steun van Nederland het decennium 2015-2024 uit als decennium voor mensen van Afrikaanse afkomst. Op 26 maart jl. committeerde het Europees parlement zich specifiek aan de bestrijding van anti-zwart racisme. Laat de politiek het beroep op de Nederlandse geschiedenis ter rechtvaardiging van geweld opvatten als een aanmoediging pal te staan voor de vrijheid van meningsuiting, de gewelddadige kant van de geschiedenis van racisme onder ogen te zien en het historisch democratisch bewustzijn verder te bevorderen.

Susan Legêne (voorzitter), Antia Wiersma (directeur) namens Bestuur KNHG

 

Lees hier het officiële persbericht.

14 opmerkingen for Officiële verklaring KNHG – 11 november 2019

 • Diep respect voor deze verklaring van het KNHG.

 • Wij moeten eens worden en genezing zijn gang laten genezen en herstel

 • Diep respect voor het KNHG

 • Nú zijn meneer Rutte en het Kabinet aan zet.

 • Bemoedigend om dit te lezen, belangrijk deze stellingname en deze oproep aan politici.

 • Gelukkig! Collega-historici die zich uitspreken! Helder en goed statement.

 • Schrik van het feit dat u een politieke agenda heeft . Dat is toch niet het doel van uw genootschap. ?

 • Geacht bestuur KNHG,
  U stelt in uw verklaring dat er ‘zwaar geweld’ gebruikt is tegen een bijeenkomst van KZOP. Daarnaast gaat u uit van een vermoeden dat ‘aanvallers een beroep doen op Nederlandse geschiedenis en tradities’.
  De gemeenteraad van Den Haag vergadert morgen over de gebeurtenissen. De eerste vraag is wat er nu exact gebeurd is. Er bestaat tot nu toe veel onduidelijkheid over. Verschillende bronnen zeggen dat er geen vuurwerkknallen gehoord zijn in de wijk en dat er alleen enkele ruiten ingeslagen zijn.
  Op basis van deze informatie acht ik uw kwalificatie van ‘zwaar geweld’ op dit moment onbewezen en het verwijzen naar evt motieven gebaseerd op tradities of geschiedenis niet opportuun zolang dit niet vaststaat. Het risico is dat deze premature verklaring weer bijdraagt aan de polarisatie die we allemaal willen vermijden.

 • Beste KNHG,
  In het Algemeen Dagblad heb ik uw officiële verklaring gelezen. Ik had niet eerder van uw Genootschap gehoord. U gaat er in uw verklaring vanuit dat activisten ‘zwaar geweld hebben gebruikt’. Al drie dagen ben ik op zoek naar verklaringen van getuigen, anders dan die van de leden van KOZP, maar ik kan geen bewegende beelden vinden. Er is een filmpje met beelden van een rustig verlopende bijeenkomst, een filmpje van een langsrijdende brandweerauto en politieagenten met handen in hun zakken. Buurtbewoners verklaren dat ze niets hebben gezien of hebben gehoord. Er zijn geen restanten van vuurwerk gevonden en het kraakpand waarin het ‘congres’ zich zou hebben afgespeeld ziet er volgens die buurtbewoners niet anders uit dan voor de ‘aanslag’, dwz. dat de gehavende staat, sterren in de ruiten er al voor de bijeenkomst in zaten. Er circuleren wel foto’s, van na het ‘zwaar geweld’, waaronder een foto van stickers van Antifa die zijn overgeplakt met Nos-teksten.
  Waar blijven de getuigenissen van buurtbewoners, pro-Zwarte pietactivisten en burgers die misschien ten onrechte zijn aangehouden?
  Eerder die week berichtte Haags raadslid Mariam El Maslouhi al over de Nazi-groet, die zou zijn uitgebracht bij een bijeenkomst in Scheveningen. Hier is geen bewijs voor, haar eigen partij floot haar terug. Het zou gaan om burgers die hun handen heffen, hun biertje hooghouden voor een groepsfoto.
  Als je jouw actiegroep Kick Out Zwarte Piet noemt, dan straalt deze naam provocatie, agressie, uit en suggereert niet dat je de discussie wilt aangaan. Verscheidene berichten op Twitter en Facebook door KOPZ-leden en sympathisanten getuigen hier ook van. Als je aankondigt naar 12 gemeenten te gaan om te demonstreren, “waar geen of een onduidelijke verandering plaatsvindt zonder Zwarte Piet”, dan ben je dwingend, opleggend bezig. Voorman van KOPZ is ook veroordeeld voor geweld tegen de politie. KOZP regelt na het voorval ‘eigen bescherming’. Waarom? De politie was toch op tijd ter plaatse en heeft zijn werk gedaan? Er is geen geweld tegen ‘congresleden’ gebruikt, wat ik lees.
  Sinterklaas was een feest voor iedereen totdat KOZP zich ermee ging bemoeien. Vorig jaar heb ik gezien dat een Pro-Zwarte Pieten actiegroep zich verkleed als Zwarte Piet onder de Pieten van een plaatselijke intocht mengde en geen ouder/kind, zwart of blank, maakte bezwaar tegen Zwarte Piet of weigerde het uitgedeelde snoepgoed. Integendeel jong en oud, kleur of geen kleur wilde zelf graag een foto met Piet.
  Wat mij opvalt, is dat het ‘geweld’ dat tegen KOPZ zou zijn gebruikt, niet goed wordt gepraat in sociale media, maar dat mensen er wel begrip voor hebben. De groeiende tweespalt in de samenleving, over migrantenbeleid, economische vluchtelingen, botsende culturen, religies, klimaathysterie en noem het op, komt tot een gewelddadige climax omtrent een sprookjes/clownsfiguur die naar kinderen zwaait, capriolen uithaalt en snoep uitdeelt.
  Het volk is niet extreem-rechts aan het worden, zoals het Genootschap concludeert, maar is het zat om in eigen land in een hoek gedrukt te worden en het gedram van mensen die hier zijn opgevangen, niets toevoegen aan de maatschappij en die proberen deze te ontwrichten. Bij een enquete van Een Vandaag word ik na afsluiting ,ongevraagd geconfronteerd met een artikel hoe ‘ mensen met een migratie-achtergrond over Nederland(ers) denken’. “Ik voel me hier thuis maar niet altijd welkom.”
  Ook vandaag in De Volkskrant een artikel om ‘geweld tegen Kick out Zwarte Piet-activisten bloedserieus te nemen’. Alleen rechtse bewegingen radicaliseren? Volgens een ‘wetenschappelijk model’? Linkse bewegingen bestaan niet?
  Als je geen krant leest, word je niet geïnformeerd, als je de krant leest (praatprogramma’s kijkt van de publieke omroep) word je onjuist geïnformeerd.

  Met vriendelijke groet,
  Rene Vallentgoedt

 • Helemaal mee eens dat het niet eens duidelijk is wat er exact gebeurt is. Feit is dat het ook zeer opvallend is dat kozp nergens video beelden van heeft terwijl iedereen tegenwoordig alles filmt. Verder heeft de aanvoerder van deze groep behoorlijk boter op zijn hoofd gezien zijn agressie tegen agenten en zijn veroordeling daarvoor.

 • Het bestuur van het KNHG doet in deze verklaring twee dingen. Het keurt (racistisch gemotiveerd) geweld af. En het verzet zich tegen misbruik van de geschiedenis. Wie kan daar bezwaar tegen hebben? Toch is deze publieke stellingname niet onproblematisch.
  Het afkeuren van geweld is nog het simpelst. Dat strookt met de rechtsstaat. Wel rijst de vraag waarom het KNHG in het geweer komt tegen juist deze schending van de grondrechten en niet tegen vergelijkbare of zelfs ernstiger schanddaden.
  Het veroordelen van misbruik van de geschiedenis ligt minder eenvoudig. Gaat het om aantoonbare haatzaaierij, dan geldt weer dat daar rechtsstatelijke procedures voor zijn. Blijft het beperkt tot eenzijdige geschiedschrijving, dan vallen die uitingen onder de vrijheid van meningsuiting.
  Dat het gebruik van historische argumentatie voor onfrisse zaken ergerlijk is, staat buiten kijf. Daar kunnen professionele historici stelling tegen nemen. Ook de beroepsvereniging KNHG heeft het recht dat te doen. Maar zij heeft geen monopolie op de juiste methoden of vraagstellingen. Het KNHG staat voor ‘epistemische deugden’, maar het belichaamt daarmee nog niet het collectieve geschiedwetenschappelijke geweten. De huidige stellingname roept weer de vraag op waarom deze dubieuze argumentatie publiekelijk veroordeeld wordt en andere kwaadaardige redenaties niet. Verder, wat betekent het als het KNHG zich in het vervolg niet keert tegen alle andere abjecte historische voorstellingen? Worden die dan impliciet goedgekeurd? Of moeten ze alsnog aan een oordeel worden onderworpen?
  Als dat laatste leidt tot een brede reflectie in ethische, politieke en wetenschappelijke zin leidt, is er nog iets gewonnen. Maar dan zijn er betere manieren om dergelijke debatten te organiseren.

 • Geheel eens met Ed Jonker. Uitstekend verwoord.

 • Dat het KNHG verklaringen uitgeeft over zaken die historici aangaan, lijkt me belangrijk en nuttig. Waarschijnlijk voelden vrijwel alle historici in Nederland zich goed vertegenwoordigd toen het KNHG zorgen uitte over het advies van de commissie-Van Rijn. Zoals uit de reacties blijkt ligt het hier complexer: sommigen zijn zeer tevreden, anderen juist niet.
  Het onderscheid dat Ed Jonker maakt, is behulpzaam. Afkeuren van geweld is vanzelfsprekend, maar waarom juist dit geweld? Dubieuze historische argumentaties mag het KNHG ter discussie stellen, maar waarom juist deze dubieuze historische argumentatie?
  De meeste historische argumentaties kunnen rustig aan het academische of publieke debat worden overgelaten. Er is geen beginnen aan om al het geweld in de wereld of in Nederland af te keuren, en al evenmin al het gebruik van dubieuze historische argumentatie. Maar wanneer die twee in combinatie optreden, wanneer een politieke positie met onhoudbare historische posities wordt onderbouwd en escaleert tot geweld, dan voel ik me als vakgenoot en lid goed door het KNHG-bestuur vertegenwoordigd als het zich daartegen uitspreekt.

Opmerkingen

© KNHG 2024 Website: Code Clear