Uitgeverij Verloren/Johan de Witt-scriptieprijs 2019

Periode
17e eeuw

Voor de zesde keer reikt de historische vereniging Vrienden van De Witt een prijs uit voor de beste universitaire geschiedenisscriptie die betrekking heeft op de Republiek der Nederlanden in de zeventiende eeuw. Dit jaar gebeurt dat samen met Uitgeverij Verloren te Hilversum (www.verloren.nl) en Elsevier Weekblad. De prijs heeft als doel historisch onderzoek naar dit belangrijke tijdvak te stimuleren. Nadere toelichting is te vinden op www.vriendenvandewitt.nl.

 

Studenten die mee willen dingen naar deze prijs, dienen hun afgeronde scriptie vóór 13 september 2019 te mailen naar scriptieprijs@vriendenvandewitt.nl (in Word of als pdf). Zowel bachelor- als masterscripties, in het Nederlands en in het Engels, komen in aanmerking. Ze mogen niet ouder zijn dan drie jaar en kunnen slechts één keer worden ingediend.

 

De prijs voor de beste masterscriptie bestaat uit een oorkonde, een bedrag van € 1.500,–, een boekenpakket van Elsevier Weekblad inclusief jaarabonnement én een jaar lidmaatschap Vrienden van De Witt. Voor de beste bachelorscriptie geldt een aanmoedigingsprijs van € 200,–.

Een samenvatting van de winnende scriptie wordt gepubliceerd in Elsevier Weekblad en op de websites van Uitgeverij Verloren, Elsevier Weekblad en Vrienden van De Witt. De overige genomineerde scripties ontvangen het boekenpakket. De prijsuitreiking zal plaatsvinden op zaterdag 25 januari 2020.

 

De jury bestaat uit dr. E.C.M. Huysman, voorzitter (Huygens ING-KNAW), dr. P. Brandon (VU), dr. G. de Bruin (UU), dr. M.A. Ebben (UL), dr. J.W. Koopmans (RUG), dr. A. Nobel (UvA) en dr. R. Raeymaekers (RUN). Secretaris is dr. L.H. de Jonge (WU). Voor meer informatie kunt u mailen naar info@vriendenvandewitt.nl of bellen met de secretaris, tel. 0612317957.

Eerdere winnaars


2018 – Lidewij Nissen (RUN), ‘A matter of life and death. Seventeenth-century funerary culture and the construction of a Nassau-Dietz Identity’. Deze masterscriptie gaat over de begrafeniscultuur van de Friese tak van het huis Nassau en de wijze waarop deze cultuur werd gebruikt om de eigen identiteit en imago binnen de Republiek te versterken. Friso van Nimwegen (RUN) ontving de aanmoedigingsprijs voor z’n bachelorscriptie over ‘Nieuws, speculatie en propaganda in de Republiek over het beleg van La Rochelle (1627-1628)’.

 

2017 – Emma Mojet (UU), ‘Early Dutch Interest in Newtonian Mathematics’. Deze masterscriptie beschrijft de interesse voor de wiskunde van Isaac Newton in de Republiek gedurende de tweede helft van de zeventiende eeuw aan de hand van de wijze waarop amateurwiskundige Adriaen Verwer deze gebruikte om de filosofie van Spinoza te weerleggen.

 

2016 – Arthur der Weduwen (University of St Andrews, Schotland), ‘The development of the Dutch press in the seventeenth century, 1618-1700’. Deze masterscriptie biedt een analyse van de complexe relaties tussen de verschillende overheden in de Republiek der Nederlanden in de zeventiende eeuw (staten, gemeentebesturen), uitgevers en de markt voor nieuws.

 

2015 – Didi van Trijp (UU), ‘Spheres in verse’. Deze masterscriptie gaat over opvattingen over de opbouw van het ‘heelal’ bij twee Amsterdamse rederijkerskamers in het begin van de zeventiende eeuw.

 

2014 –  Gloria Moorman (UL), masterscriptie over Johan Blaeu’s Italiaanse stedenatlas (1663); Joris Gerritse (UL), bachelorscriptie over de politieke besluitvorming achter de diplomatieke missie van de Republiek (1655-1658) tijdens de Noordse oorlog.

Opmerkingen

© KNHG 2023 Website: Code Clear