De eerste BMGN-LCHR van 2019 komt eraan!

Eind maart verschijnt de eerste BMGN – Low Countries Historical Review van 2019, met daarin vier artikelen met uiteenlopende onderwerpen. De artikelen gaan in op disability studies en gelijke behandeling, digital humanities en het weerbericht als bron, laatmiddeleeuwse kronieken en ten slotte de Russische ambassadeur Dmitrii Golitsyn en zijn opvattingen over het liberalisme. 

De omslag van BMGN-LCHR 134-1 bevat twee sprekende illustraties uit het artikel van Paul van Trigt over de Nederlandse omgang met mensen met een beperking in de jaren tachtig en negentig. De Verenigde Naties riepen het jaar 1981 uit tot het ‘internationale jaar van gehandicapten’, waarin zij lidstaten aanspoorden aandacht te schenken aan de deelname van mensen met een handicap in de maatschappij aan het maatschappelijke leven.

Op de voorkant ziet u een foto van prinses Juliana uit het Nationaal Archief toen zij in 1981 een instelling voor kinderen met een beperking in Amstelveen opende. Zij deed dit in haar hoedanigheid van erevoorzitster van de commissie die de Nederlandse viering van het VN-jaar organiseerde. Tijdens de officiële afsluiting van dit jaar wezen activisten er echter op dat deze commissie er onvoldoende in geslaagd was om de sociaaleconomische rechten van mensen met een beperking op te eisen. Aan het recht op arbeid en het recht op regulier onderwijs was immers niet voldaan. De hier afgebeelde affiche uit de collectie van het IISG roept op tot een alternatieve slotmanifestatie.

Opmerkingen

© KNHG 2024 Website: Code Clear