BMGN 2019/1

Eind maart verschijnt de eerste BMGN – Low Countries Historical Review van 2019, met daarin vier artikelen. Paul van Trigt toont aan waarom handicap niet werd opgenomen in de Algemene Wet Gelijke Behandeling van 1994. Joris van Eijnatten wijst erop hoe digitial humanities-technieken het historisch onderzoek kunnen verrijken en hoe een schijnbaar futiele bron zoals het weerbericht ons meer vertelt over naoorlogse Europese identiteitsvorming. Lisa Demets, Jan Dumolyn en Els De Paermentier bestuderen laatmiddeleeuwse kronieken uit Vlaanderen en lichten toe hoe burgers hierin historische verhalen herwerkten en aanpasten in functie van eigentijdse noden. Lien Verpoest ten slotte brengt de Russische ambassadeur Dmitrii Golitsyn in Den Haag en zijn uiteenlopende opvattingen van liberalisme aan het eind van de achttiende eeuw voor het voetlicht.

Opmerkingen

© KNHG 2024 Website: Code Clear