Jong KNHG stelt zich voor: Dirk Alkemade

Jong KNHG stelt zich voor: Dirk Alkemade

Mijn naam is Dirk Alkemade, aangenaam! Ik ben promovendus aan het Instituut voor Geschiedenis aan de Universiteit Leiden. In de zomer van 2017 ben ik begonnen met mijn promotieonderzoek naar het politieke denken en handelen van Pieter Vreede (1750-1837). Via Vreede wil ik de opkomst van democratisch denken in Nederland aan het einde van de achttiende eeuw bestuderen. Vreede was een radicale democraat die een centrale rol speelde in de patriottenbeweging en ten tijde van de Bataafse Republiek. Als leidend figuur in de staatsgreep van 1798 geldt Vreede als een van de belangrijkste grondleggers van democratie in Nederland.

De aanvang van mijn promotieonderzoek had nogal wat voeten in de aarde. Hoewel kenners van het Nederlandse revolutietijdvak het belang van een politieke biografie van Pieter Vreede onderschrijven, bleek het lastig om een betaalde AIO-plek te verwerven. Vermoedelijk speelde de biografische invalshoek van dit onderzoek daarbij een rol: de biografie is machtig interessant, maar toch ook een beetje beperkt. Nu ik als externe promovendus aan de slag ben gegaan zie ik het als een uitdaging om het tegendeel te bewijzen.

Zowel binnen als buiten de geschiedwetenschap ben ik erg geïnteresseerd in het boekenvak en de uitgeefwereld. Dat is ook de reden dat ik sinds kort ben begonnen als redactiesecretaris bij Tijdschrift voor Geschiedenis. Al langer ben ik actief bij De Nederlandse Boekengids (en in een nog verder verleden bij Skript Historisch Tijdschrift).
                Of historici nu binnen of buiten de academie werken, schrijven is één van de kerntaken van elke historicus. Graag wil ik me binnen Jong KNHG gaan richten op dit praktische aspect van geschiedschrijving. Bijvoorbeeld door workshops en bijeenkomsten te organiseren waarin historici, redacteuren en uitgevers samenkomen.

Opmerkingen

© KNHG 2024 Website: Code Clear