Oproep! Dien een voorstel in voor het KNHG Voorjaarscongres 2019

OPROEP             OPROEP             OPROEP

Het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap (KNHG) roept zijn leden op voorstellen in te dienen voor het thema van het voorjaarscongres 2019.

Het ideale voorjaarscongres is discipline-overschrijdend, draagt bij aan het Nederlandse historiografische debat en spreekt een breed publiek van historische professionals aan.

De afgelopen jaren zijn er voorjaarscongressen georganiseerd over de Tweede Wereldoorlog (samen met het NIOD en CEGOSOMA), over de canon en Nederlandse identiteit (samen met het Nederlands Openluchtmuseum), over ‘’digital history’’ na een oproep onder jonge historici en over burgerschap in de lage landen in de periode 1750-1850 dat leidde tot een themanummer van de BMGN-LCHR.

Het voorjaarscongres 2019 zal in april/mei 2019 worden georganiseerd op een locatie die passend is bij het onderwerp van het congres. Het bureau van het KNHG assisteert financieel en organisatorisch, het bestuur adviseert bij de inhoudelijke voorbereiding van het symposium.

De deadline voor indiening van de voorstellen van 1 à 2 pagina’s is 15 december 2018. Stuur ze naar info@knhg.nl ter attentie van Antia Wiersma, directeur.

© KNHG 2018 Website: Code Clear