Terugblik Jong KNHG workshop ‘Schrijven en Publiceren’ (7 april)

‘Schrijven is herschrijven wat je hebt herschreven’

De koffie, de thee, roze koeken en paaseitjes stonden klaar en de nieuwe beamer werkte, zodat de deuren naar de Commissariszaal in het Spinhuis te Amsterdam konden worden geopend. Waar een eeuw eerder hoofdcommissaris van de politie H. S. Hordijk zetelde, verzamelde zich nu een twintigtal jonge historici voor de allereerste bijeenkomst van Jong KNHG: een workshopmiddag ‘Schrijven en Publiceren’.


Hoofdcommissaris H. S. Hordijk, gezeten achter zijn bureau,
in wat nu de Commissariszaal is (juni 1912).
Bron: Stadsarchief Amsterdam, Album V van de Amsterdamsche Politie (inv: 40001797) afb: 5598.

Deelnemers konden kiezen uit twee verschillende sessies: een workshop ‘Wetenschappelijk publiceren’ onder leiding van Anne-Marie Mreijen, managing editor van BMGN – Low Countries Historical Review, en een workshop ‘Schrijven voor een groter publiek’, onder leiding van Marja Verburg, senior redacteur van Duitslandweb. Na een welkomstwoord van de voorzitter, Marieke Oprel, vertelden Mreijen en Verburg kort over hun loopbaan en hun ervaringen op de arbeidsmarkt als beginnende historici. Zij raadden de nog studerende deelnemers aan om zoveel mogelijk dingen naast hun studie te doen. ‘Ik leerde pas echt goed schrijven toen ik stage liep bij dagblad Trouw’, zei Verburg, die vervolgens wees op het belang van redactionele ervaring bij sollicitaties in de journalistiek. Mreijen beschreef hoe ze bij het vinden van een baan gebruik had kunnen maken van het netwerk dat ze als studenten-assistent had opgebouwd. Zij had betaald en onbetaald redactiewerk gedaan, dat haar leerde zowel wetenschappelijke teksten als teksten voor een breed publiek te redigeren.


Een welkomstwoord van Marieke Oprel, voorzitter van Jong KNHG in de Commissariszaal

Na deze introductie splitste de groep zich op voor de parallelsessies. Ik nam deel aan de workshop ‘Wetenschappelijk publiceren’. Mreijen begon haar presentatie met het geven van een overzicht van ontwikkelingen in het hedendaagse publicatielandschap, zoals Open Access-publiceren, de invloed van citatie-indexen en ranglijsten, en de toegenomen publicatiedruk voor academici werkzaam aan universiteiten. Daarna richtte zij zich meer specifiek op het redactieproces bij BMGN en op de vraag waar je als auteur rekening mee moet houden als je een wetenschappelijk artikel wilt publiceren.


Workshop ‘Wetenschappelijk publiceren’ onder leiding van Anne-Marie Mreijen

Deelnemers reageerden verbaasd toen bleek dat tussen het indienen en de daadwerkelijke publicatie van een artikel gemiddeld een jaar ligt. ‘Writing is rewriting what you have rewritten’, citeerde Mreijen de Amerikaanse dichter Paul Engle. Ingediende artikelen worden altijd serieus gelezen en uitgebreid besproken tijdens redactievergaderingen. Pas daarna wordt het artikel in geredigeerde vorm aan vakgenoten voorgelegd voor de zogenaamde double-blind peer review. Dubbelblind redigeren heeft er wel eens toe geleid dat een recensent de auteur in kwestie opdroeg het belangrijke werk van auteur ‘x’ er nog eens op na te slaan, niet wetende dat ‘x’ en de auteur een en dezelfde persoon waren. Overigens mislukt deze dubbelblinde collegiale toetsing in Nederland vaak, omdat de academische gemeenschap in Nederland nu eenmaal erg klein is, aldus Mreijen. Zij besloot haar presentatie met een lijst van waardevolle ‘tips en trucs’ voor het schrijven van een wetenschappelijk artikel. Bijvoorbeeld, lees voor je een artikel indient goed de doelstellingen (‘missie en visie’) van het tijdschrift door, om er zo zeker van te zijn dat je artikel bij het tijdschrift past. Bestudeer ook altijd de richtlijnen voor auteurs, want deze kunnen per tijdschrift verschillen.


Workshop ‘Schrijven voor een groter publiek’ onder leiding van Marja Verburg

De deelnemers van de beide workshops begaven zich na afloop naar café De Doelen voor een afsluitende borrel.

Jong KNHG kijkt terug op een zeer geslaagde eerste bijeenkomst en wil de sprekers en deelnemers nogmaals bedanken voor hun inzet en positieve reacties. De eerstvolgende bijeenkomst van Jong KNHG vindt plaats op 10 mei in Den Haag en betreft een voorlichting over duaal promoveren. Houd onze Facebookpagina in de gaten voor informatie!

– Hannah van der Heijde

Opmerkingen

© KNHG 2024 Website: Code Clear