Verslag sessie Coding the Humanities

Jan Hein Hoogstad en Marijn Koolen van de UvA gaven een bevlogen workshop onder de titel Coding the Humanities. Ze vinden dat veel geesteswetenschappers ten onrechte denken dat programmeren moeilijk is. Je moet een bepaalde logische workflow volgen, en dat is voor iedereen te doen. De werking van de huidige programmeertalen staat veel dichter bij een logische menselijke redeneertrant dan vroeger.

Ze demonstreerden dit aan de hand van javascript, dat tegenwoordig in browsers is ingebouwd. Veel websites die voor ons interessante gegevens bieden, zijn te benaderen via een API (application programming interface). Met javascript kun je de data die voor jou bruikbaar zijn eruit trekken (met bijvoorbeeld REST queries, die een vraag aan de database stellen via een URL + query string) en zo je eigen database creëren. Jan Hein en Marijn toonden dit aan de hand van een voorbeeld: welke uitgevers gaven de meeste werken van Huygens uit (op basis van de KB-catalogus)?

Jan Hein en Marijn zijn wat mij betreft geslaagd in hun opzet om veel programmeerangst weg te nemen. De moeilijkheid zit hem vooral in het onder de knie krijgen van de query-language.

De slides van de sessie zijn te zien op http://yeehaa123.github.io/coding-the-humanities-public/

Houd ook de site www.codingthehumanities.com in de gaten. Momenteel in bewerking, maar eind januari weer actief.

afbeelding van Ronald Sluijter Ronald Sluijter

Opmerkingen

© KNHG 2023 Website: Code Clear