Tessa Lobbes

Tessa Lobbes

Managing Editor BMGN - LCHR

Sinds 1 september werk ik bij BMGN – Low Countries Historical Review als managing editor. Mijn keuze voor BMGN, een monument in de wereld van Belgische en Nederlandse historici, sluit nauw aan bij mijn persoonlijke en professionele parcours als grensganger. Als Belg met een Nederlandse vader heb ik in beide landen als onderzoeker en docent gewerkt. In 2012 promoveerde ik aan de KU Leuven op een cultuurhistorisch proefschrift over de ontwikkeling van het Belgische geschiedenisonderwijs sinds 1945. In het boek Verleden zonder stof verkende ik de ontwikkelingen van het schoolvak aan beide kanten van de Belgische taalgrens. Als postdoc besloot ik me te verdiepen in het leven van culturele bemiddelaars die talige, nationale en raciale grenzen overschreden. Zo deed ik in Leuven onderzoek naar het leven van tweetalige Belgische bemiddelaars tijdens het interbellum zoals André De Ridder en Paul-Gustave Van Hecke, en hun interacties met Franse en Nederlandse collega’s.

Mijn liefde voor culturele uitwisseling en identiteitsvorming in tijden en contexten van conflict bracht me vervolgens in 2013 naar de Universiteit Utrecht en naar de Nederlandse koloniale geschiedenis. In het kader van een HERA-project over de Eerste Wereldoorlog onderzocht ik hoe neutrale Nederlandse en Indonesische publieke intellectuelen deze Grote Oorlog beleefden en hoe zij steeds in confrontatie met buitenlandse oorlogvoerende machten hun plaats in de wereld en binnen het Nederlandse koninkrijk herdefinieerden. Naast mijn onderzoek was ik aan beide universiteiten werkzaam als docent waarbij ik focuste op culturele identiteitsvorming in België en Nederland, koloniale geschiedenis en de geschiedenis van rasdenken.

Het mag bijgevolg niet verbazen dat ik verheugd ben te mogen werken voor een tijdschrift dat de Belgische en de Nederlandse geschiedenis in een internationaal kader wil plaatsen, dat oog heeft voor de interacties tussen regionale, nationale en internationale geschiedenissen en er expliciet naar streeft om nationale en koloniale geschiedenis opnieuw aan elkaar te koppelen. Met mijn bescheiden kennis van culturele bemiddeling in verleden en heden hoop ik een trait d’union te kunnen zijn tussen de diverse historici die zich rond BMGN verzamelen en de liefde voor de geschiedenis van de Lage Landen in brede zin en in al haar facetten delen.

© KNHG 2023 Website: Code Clear