Focus

Iedere drie jaar wanneer het KNHG-bestuur het beleidsplan voorlegt aan de leden wordt vastgesteld waarop de focus in het werk van het KNHG ligt. Een beroepsorganisatie zoals het KNHG is gebaat bij actieve inbreng van leden maar ook van niet-leden. Neem contact op met het KNHG-bureau wanneer je wilt bijdragen aan onze initiatieven of als je daar meer informatie over wil ontvangen.

De focus in het werk van het KNHG ligt momenteel op: het Voorjaarscongres; Jong KNHG; de Historicidagen; Historici.nl en de Low Countries History Award.

© KNHG 2024 Website: Code Clear