Jaarcongres KNHG – Wereldburgerschap in beweging: in geschiedenis, erfgoed en onderwijs

12 vrij
Datum
12 november 2021
Vanaf
09:15
tot
17:30
Adres

Den Haag

Op vrijdag 12 november 2021 organiseert het KNHG zijn Jaarcongres. Dit jaar is het thema Wereldburgerschap, en wordt het congres samen georganiseerd met het Huygens ING. Mits de actuele coronamaatregelen het toelaten, wordt het weer op locatie gehouden, namelijk in het Nationaal Archief in Den Haag.

Thema

Wereldburgerschap: een ideaal dat we moeten nastreven? Alleen voor elites? Onmogelijk te combineren met nationale identiteit? Is het van recente datum of zijn er ook historische paralellen te trekken? Is wereldburgerschap een vastomlijnd begrip of zijn er tendensen in de geschiedenis te zien? In het hedendaagse debat over wereldburgerschap laten ook historici volop van zich horen, in studies, boeken en opinieartikelen. Grensoverschrijdende erfgoedkwesties staan hoog op de agenda. Initiatieven om in het geschiedenisonderwijs meer aandacht aan wereldburgerschap te besteden bloeien op. Maar wat werkt wel, en wat werkt niet? En hoe kan de geschiedwetenschap het debat verder voeden? Dit najaar organiseert het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap (KNHG) dan ook een congres over Wereldburgerschap waarin al deze vragen een plaats krijgen in het programma.

Het doel van dit congres is om de historische dimensie in het debat over wereldburgerschap te versterken. De historische dimensie verdiept het denken over de (on)mogelijkheid van wereldburgerschap en de alternatieve vormen daarvan. Welke invloed hebben (recente) studies over dit onderwerp en hoe kunnen die inzichten ingezet worden in onderwijs, erfgoed en beleid? Dat de historische dimensie van toegevoegde waarde is, blijkt bijvoorbeeld uit debatten over concepten als ‘citizenship-light’, vooral in het netwerk van de ‘global cities’ waar ook Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven zich graag aan verbinden. Tegelijkertijd ontstaan er nieuwe samenwerkingsverbanden en identiteiten in grensregio’s en Eurozones. In erfgoedkwesties is de nationale staat nog steeds de norm, terwijl de erfgoedsector als geen ander weet dat materiële cultuur zich altijd al ver over politieke en religieuze grenzen heen verspreidde. En in het onderwijs domineert, ondanks alle initiatieven in de laatste decennia, nog steeds het nationale frame. Dit terwijl de hele wereldgeschiedenis mooie voorbeelden geeft van grensoverschrijdende verantwoordelijkheid en verbondenheid.

Voor meer informatie en het voorlopig programma klik hier.

Aanmelden info@knhg.nl 

Docenten opgelet!

De Vereniging voor Docenten Geschiedenis en Staatsinrichting Nederland (VGN) onderschrijft het KNHG-Jaarcongres en ondersteunt dit door docenten een certificaat te bieden als bewijs van bijscholing.

© KNHG 2024 Website: Code Clear