Universtieit Utrecht| Docent Middeleeuwse Geschiedenis (0,7 fte)

Het departement Geschiedenis en Kunstgeschiedenis is per 1 februari 2021 op zoek naar een docent Middeleeuwse Geschiedenis (0,7 fte). Binnen de leerstoelgroep Middeleeuwse Geschiedenis wordt onderwijs verzorgd op het terrein van de geschiedenis van de westerse Middeleeuwen. De te benoemen docent is breed inzetbaar en draagt bij aan het bestaande onderwijs in de opleiding Geschiedenis (bachelor) en in de research master Ancient, Medieval and Renaissance Studies. De vaardigheid om Nederlands en Engelstalig onderwijs te verzorgen wordt verondersteld.

Functie-eisen

De kandidaat is in het bezit van een master op het gebied van de Middeleeuwse Geschiedenis. Hij/zij is, op grond van ervaring, in staat bij te dragen aan de organisatie en het doceren van cursussen op het gebied van de Middeleeuwse Geschiedenis op bachelorniveau. Ervaring in het doceren op masterniveau is een pre. Daarnaast heeft hij of zij ervaring in het geven van algemeen universitair historisch onderwijs op bachelorniveau en is daartoe ook nadrukkelijk bereid. Enige ervaring in samenwerking met mediëvisten uit andere vakgebieden, in interdisciplinaire cursussen over de Middeleeuwen, is een pre. De kandidaat is bereid de nodige stappen te zetten tot het behalen van de BKO (Basis Kwalificatie Onderwijs). Verder beschikt de kandidaat over uitstekende communicatievaardigheden.

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een tijdelijk dienstverband (0,7 fte) voor de duur van vier jaar. Het salaris bedraagt – afhankelijk van opleiding en ervaring – minimaal € 2.790,- en maximaal € 5.127,- (schaal 10/11 van de cao Nederlandse Universiteiten) bruto per maand bij een fulltime dienstverband. Je ontvangt daarnaast 8% vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 8,3%. Verder heeft de Universiteit Utrecht een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden, waaronder keuze voor een goede balans tussen werk en privé (onder andere een goede verlofregeling), ontwikkelingsmogelijkheden en een uitstekende pensioenregeling. Kijk hier voor meer informatie over werken bij de Universiteit Utrecht.

Werkgever

Een betere toekomst voor iedereen. Die ambitie motiveert onze wetenschappers bij hun toponderzoek en het geven van inspirerend onderwijs. Bij de Universiteit Utrecht werken diverse disciplines intensief samen aan maatschappelijk belangrijke thema’s. Onze focus ligt op Dynamics of Youth, Institutions for Open Societies, Life Sciences en Sustainability.

Aan de faculteit Geesteswetenschappen zijn ongeveer 900 medewerkers en 6.000 studenten verbonden. De faculteit omvat vier kennisdomeinen: filosofie en religiewetenschap, geschiedenis en kunstgeschiedenis, media- en cultuurwetenschappen en talen, literatuur en communicatie. Met het onderwijs en onderzoek op deze gebieden wil de faculteit bijdragen aan een beter begrip van Nederland en Europa in een sterk veranderende maatschappelijke en culturele context. De enthousiaste en betrokken collega’s en de uitstekende voorzieningen in de historische binnenstad van Utrecht, waar de faculteit is gehuisvest, zorgen voor een inspirerend werkklimaat.

Het departement Geschiedenis en Kunstgeschiedenis is de thuisbasis van wetenschappers op het terrein van geschiedenis en kunstgeschiedenis. De onderzoekers bestuderen een breed scala aan onderwerpen. Binnen het departement is er een sterke focus op onderzoek. De medewerkers streven ernaar omvangrijke samenwerkingsverbanden aan te gaan met onderzoekers uit andere disciplines en met het publieke domein. Deze nadruk op interdisciplinair en maatschappelijk betrokken onderzoek vindt ook zijn weerslag in de hoge kwaliteit van de onderwijsprogramma’s van het departement.

Additionele informatie
Wil je meer weten over deze functie? Neem dan contact op met: prof. dr. Marco Mostert (hoogleraar), via m.mostert@uu.nl of 06 20 96 87 52.

SOLLICITEER

© KNHG 2024 Website: Code Clear