Universiteit Utrecht: tijdelijk docent Architectuurgeschiedenis (0,7 fte)

Functieomschrijving

De afdeling Kunstgeschiedenis binnen het departement Geschiedenis en Kunstgeschiedenis is op zoek naar een tijdelijk docent Architectuurgeschiedenis. De studie architectuurgeschiedenis van de opleiding Kunstgeschiedenis benadert de bouwkunst in brede historische en artistieke context en betrekt hierbij ook het ontwerp van de binnenruimte.

Deze functie is een 0,7 fte onderwijsfunctie met beperkte mogelijkheden om onderzoeksfinanciering aan te vragen. Van de succesvolle kandidaat wordt verwacht dat hij met name bijdraagt aan zowel het bachelor- als masteronderwijs. In de master ligt de focus op de geschiedenis van de bouwkunst en op de theorieën en werkwijzen van de monumentenzorg.

Architectuurgeschiedenis is een volwaardig deel van de bacheloropleiding. Het betreft hier zowel overzichtscursussen alsook meer theoretische en methodologische cursussen.

Functie-eisen

De succesvolle kandidaat:

  • heeft ervaring in het verzorgen van onderwijs in de architectuurgeschiedenis op universitair niveau;
  • is bereid om ook te doceren binnen het ruimere kunsthistorische onderwijs van de opleiding;
  • is in staat om BA- en MA-scripties en stages te begeleiden;
  • heeft een promotie of gevorderd promotietraject in de architectuurgeschiedenis;
  • heeft een actieve en ondersteunende houding naar het vakgebied, de opleiding en de collega’s en kan samenwerken en cursussen samen met collega’s opzetten;
  • is bereid zich intern educatief bij te scholen indien nodig.

Het strekt tot aanbeveling als je in het bezit bent van een Basiskwalificatie Onderwijs (BKO). Je beheerst zowel het Nederlands als het Engels op academisch niveau.

Als kandidaat moet je voldoen aan de voorwaarden zoals de IND deze aan werken in Nederland stelt. Deze voorwaarden zijn via deze link te vinden.
De afdeling zet zich in voor diversiteit en inclusie op de werkvloer. We verwelkomen alle medewerkers die door hun unieke achtergrond en perspectief bijdragen aan de diversiteit op onze faculteit.

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden een tijdelijk dienstverband (0,7 fte) voor de duur van drie of vier jaar, afhankelijk van je arbeidsverleden aan de Universiteit Utrecht. De beoogde ingangsdatum voor de positie is niet later dan 1 augustus 2022. Het salaris bedraagt – afhankelijk van opleiding en ervaring – minimaal € 3.821,- en maximaal € 5.230,- (schaal 11 van de cao Nederlandse Universiteiten) bruto per maand bij een fulltime dienstverband. Je ontvangt daarnaast 8% vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 8,3%. Verder heeft de Universiteit Utrecht een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden, waaronder keuze voor een goede balans tussen werk en privé (onder andere een goede verlofregeling), ontwikkelingsmogelijkheden en een uitstekende pensioenregeling. Kijk voor meer informatie op werken bij de Universiteit Utrecht.

Werkgever

Een betere toekomst voor iedereen. Die ambitie motiveert onze wetenschappers bij hun toponderzoek en het geven van inspirerend onderwijs. Bij de Universiteit Utrecht werken diverse disciplines intensief samen aan maatschappelijk belangrijke thema’s. Onze focus ligt op Dynamics of Youth, Institutions for Open Societies, Life Sciences en Sustainability.

Aan de faculteit Geesteswetenschappen zijn ongeveer 6.000 studenten en 900 medewerkers verbonden. De faculteit omvat vier kennisdomeinen: filosofie en religiewetenschap, geschiedenis en kunstgeschiedenis, media- en cultuurwetenschappen, en talen, literatuur en communicatie. Met het onderwijs en onderzoek op deze gebieden wil de faculteit bijdragen aan een beter begrip van Nederland en Europa in een sterk veranderende maatschappelijke en culturele context. De enthousiaste en betrokken collega’s en de uitstekende voorzieningen in de historische binnenstad van Utrecht, waar de faculteit is gehuisvest, zorgen voor een inspirerend werkklimaat.

Het departement Geschiedenis en Kunstgeschiedenis is de thuisbasis van wetenschappers en docenten op het terrein van geschiedenis en kunstgeschiedenis. De onderzoekers bestuderen een breed scala aan onderwerpen. Binnen het departement is er een sterke focus op onderzoek en aan onderzoek gerelateerd onderwijs. De medewerkers streven ernaar omvangrijke samenwerkingsverbanden aan te gaan met onderzoekers uit andere disciplines en met het publieke domein. Deze nadruk op interdisciplinair en maatschappelijk betrokken onderzoek vindt ook zijn weerslag in de hoge kwaliteit van de onderwijsprogramma’s van het departement.

Additionele informatie

Wil je meer weten over deze functie? Neem dan contact op met:
prof. dr. Koen Ottenheym (hoogleraar), via k.a.ottenheym@uu.nl.

Solliciteer

© KNHG 2024 Website: Code Clear