Universitair Docent Vroegmoderne Kunstgeschiedenis, 1400-1800 – Universiteit Utrecht

Ben je goed in het onderhouden van contacten en heb je veelzijdig onderwijs- en onderzoekservaring? Dan ben jij de universitair docent die we zoeken.

Functieomschrijving

De Universiteit Utrecht zoekt een universitair docent in de geschiedenis van de vroegmoderne Europese kunst⁠. De kandidaat beschikt over veelzijdige onderwijs- en onderzoekservaring op het gebied van atelierpraktijken, theorieën en historiografische benaderingen van vroegmoderne schilderkunst, beeldhouwkunst en⁠/of grafische kunsten⁠. De geografische focus van de kandidaat ligt bij voorkeur, maar niet noodzakelijk, op de Lage Landen in hun internationale context⁠.

In deze functie moet je bereid zijn onze lopende samenwerking te intensiveren met musea en partnerinstellingen zoals het NIKI Florence⁠.

Onze toekomstige universitair docent heeft een goede beheersing van de Nederlandse taal  en zal lesgeven in de bachelor Kunstgeschiedenis, in overzichts- en gespecialiseerde cursussen; in de master Kunstgeschiedenis met een focus op debatten in historiografie, verzamelen en cureren; en in de onderzoeksmaster Kunstgeschiedenis waarin transculturele, digitale en materiaal-technische benaderingen centraal staan⁠. Daarnaast zal je ook lesgeven in Engelstalige cursussen in de bachelor en onderzoeksmaster⁠.

Functie-eisen

Onze nieuwe collega heeft als universitair docent (UD):

  • een afgeronde promotie in Kunstgeschiedenis of een aanverwant vakgebied;
  • grondige kennis van praktijken, theorieën en historiografische benaderingen van de vroegmoderne Europese kunst, zoals aangetoond door wetenschappelijke publicaties evenals de organisatie van symposia en⁠/of tentoonstellingen en de verspreiding van kennis in een breder maatschappelijk veld;
  • ervaring met academisch onderwijs; de bereidheid om les te geven op alle onderwijsniveaus, inclusief BA, MA en RMA; en de bereidheid om algemenere cursussen te geven binnen het gebied van de kunstgeschiedenis op BA- en MA-niveau;
  • een duidelijke onderwijsfilosofie, kort geschetst in een verklaring waarin de kandidaat reflecteert op zijn⁠/haar⁠/hun onderwijsovertuigingen en -praktijken en welke vaardigheden en kennis hij⁠/zij⁠/hen inbrengt in een onderwijsteam⁠. Deze verklaring moet bij de motivatiebrief worden gevoegd;
  • een vernieuwende en inspirerende onderzoeksagenda hebben, uiteengezet in een onderzoeksplan bij uw motivatiebrief;
  • het vermogen om administratieve taken met betrekking tot het onderwijs op zich te nemen en de bereidheid om een rol te spelen in het beheer van de sectie Kunstgeschiedenis en⁠/of het departement;
  • de bereidheid om een breder publiek aan te spreken en mee te werken aan de ontwikkeling van de impact van onderzoek buiten de universiteit;
  • een ondersteunende houding tegenover collega’s en interesse in creatieve vormen van samenwerking, die bijdragen aan levendige uitwisseling tussen de afdeling Kunstgeschiedenis en andere relevante partners binnen de universiteit;

Al onze docenten hebben de Nederlandse basiskwalificatie onderwijs behaald (BKO)⁠. De BKO is een formele certificering die aangeeft dat de houder beschikt over de didactische bekwaamheid om op universitair niveau onderwijs te geven; de BKO wordt erkend door alle 14 Nederlandse universiteiten⁠. Kandidaten die nog geen BKO of een internationaal equivalent hebben, ontvangen ondersteuning om deze kwalificatie te behalen in de eerste twee jaar van hun dienstverband⁠.

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden een tijdelijke dienstverband aan (1,0 fte) voor de duur van een jaar met – bij goed functioneren – een dienstverband voor onbepaalde tijd⁠. De taakstelling bestaat duurzaam uit 40% onderzoek en 60% onderwijs⁠. Binnen de 60% voor onderwijs is er 10% vrije ruimte die niet wordt ingepland, bedoeld voor ontwikkeling en afdelingsoverleggen⁠.

Het salaris bedraagt – afhankelijk van opleiding en ervaring – minimaal € 3⁠.974,- en maximaal € 5⁠.439,- (schaal 11 van de cao Nederlandse Universiteiten) bruto per maand bij een fulltime dienstverband⁠.
De Universiteit Utrecht werkt met het TRIPLE-model; dit maakt het mogelijk om multi-, inter- en transdisciplinair onderwijs en onderzoek te erkennen en te waarderen⁠. Het model omarmt ook functiediversificatie en dynamische carrièrepaden: er is ruimte voor de ontwikkeling van je eigen sterke punten en er wordt gekeken naar de manier waarop je het team als geheel aanvult en versterkt⁠.

De Universiteit Utrecht heeft een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden, waaronder keuze voor een goede balans tussen werk en privé (o⁠.a⁠. goede verlofregeling voor studie, zorgverlof of ouderschapsverlof), ontwikkelingsmogelijkhedensport, collectieve verzekeringen en een uitstekende pensioenregeling⁠.
Binnen de UU vinden we het belangrijk dat medewerkers zich blijven ontwikkelen binnen de eigen functie, dan wel naar een volgende functie toe⁠. We bieden coaching en een divers trainingsaanbod⁠.

Werkgever

Een betere toekomst voor iedereen. Die ambitie motiveert onze wetenschappers bij hun toponderzoek en het geven van inspirerend onderwijs. Bij de Universiteit Utrecht werken diverse disciplines intensief samen aan maatschappelijk belangrijke thema’s. Onze focus ligt op Dynamics of Youth, Institutions for Open Societies, Life Sciences en Sustainability. Bekijk de Utrecht University Campus Tour om een indruk te krijgen van onze universiteit.

Aan de faculteit Geesteswetenschappen zijn ongeveer 7.000 studenten en 1.100 medewerkers verbonden. De faculteit omvat vier kennisdomeinen: filosofie en religiewetenschap, geschiedenis en kunstgeschiedenis, media- en cultuurwetenschappen en talen, literatuur en communicatie. Met het onderwijs en onderzoek op deze gebieden wil de faculteit bijdragen aan een beter begrip van Nederland en Europa in een sterk veranderende maatschappelijke en culturele context. De enthousiaste en betrokken collega’s en de uitstekende voorzieningen in de historische binnenstad van Utrecht, waar de faculteit is gehuisvest, zorgen voor een inspirerend werkklimaat.

De faculteit streeft naar diversiteit onder haar medewerkers en studenten en zet zich in om een veilige en inclusieve omgeving te creëren voor iedereen, zoals te lezen is in het Equality, Diversity and Inclusion-beleid van de Universiteit Utrecht.

De kernwaarden van de faculteit Geesteswetenschappen zijn professionaliteit, transparantie, verantwoordelijkheid, verbondenheid en veiligheid. De kernwaarden gelden voor iedereen en we houden deze waarden hoog, in ons werk en in onze communicatie met elkaar en naar anderen.

Additionele Informatie

Neem voor meer informatie contact op met Patrick van Rossem (afdelingshoofd Kunstgeschiedenis) via p.vanrossem@uu.nl.

Solliciteer nu

© KNHG 2023 Website: Code Clear