Universitair docent Vroegmoderne geschiedenis (deadline 24 mei 2018)

Binnen de Faculteit der Geesteswetenschappen bij de afdeling Geschiedenis, Europese studies en religiewetenschappen (afgekort GER), verzorgt de capaciteitsgroep Geschiedenis, onderverdeeld in diverse leerstoelgroepen, de bachelor- en masteropleidingen Geschiedenis. De masteropleiding kent diverse programma’s, waaronder het programma Gouden Eeuw.
Het volledige onderwijsprogramma is te vinden via onze studiegids.

Het onderzoek van de capaciteitsgroep Geschiedenis wordt uitgevoerd binnen de onderzoeksgroepen van de Amsterdam School of Historical Studies (ASH), een van de Research Schools van het Amsterdam Institute of Humanities Research (AIHR).

Werkzaamheden
Vanwege diverse onderzoekssubsidies van de vaste staf is er een tijdelijke vacature voor een universitair docent Vroegmoderne geschiedenis.

De kandidaat beschikt over een relevante en innovatieve onderzoeksagenda op het terrein van de vroegmoderne geschiedenis, bij voorkeur met expertise in transnationale geschiedenis van de 16e en/of 17e eeuw. Van de kandidaat wordt tevens verwacht dat zij/hij breed inzetbaar is in het onderwijs in de opleiding Geschiedenis, niet alleen op het genoemde gebied (o.a. hoorcollege Dutch Golden Age; propedeusecollege Vroegmoderne geschiedenis), maar ook bijvoorbeeld in meer algemene vakken als Inleiding in de geschiedenis, Wetenschapsfilosofie en onderzoekswerkgroepen. De universitair docent verzorgt inspirerende hoor- en werkcolleges in de bachelor- en de masteropleiding Geschiedenis. Tot de onderwijstaken behoren verder het begeleiden van scripties en het bijdragen aan vernieuwing en verbetering van het curriculum.
Binnen de afdeling en de capaciteitsgroepen daarbinnen wordt er nadrukkelijk gebouwd aan programma’s waarin de onderzoekinteresses van de staf en de curriculumontwikkeling elkaar versterken. Het verwerven van externe onderzoeksfondsen en/of onderwijsinnovatiegelden wordt hierbij gezien als een belangrijk middel.

Tot het takenpakket behoren onder meer:

 • in samenspraak met anderen ontwikkelen, coördineren en verzorgen van onderwijs binnen de bachelor- en masteropleiding Geschiedenis, zowel op het gebied van de vroegmoderne geschiedenis als ook binnen meer algemene vakken van de opleidingen;
 • begeleiden van bachelor- en masterscripties en eventueel van promotieonderzoek;
 • uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek op het terrein van de onderzoeksgroep, leidend tot wetenschappelijke publicaties;
 • verwerven van externe fondsen voor onderzoeksprojecten;
 • integreren van nieuwe onderzoekinzichten in het onderwijs;
 • een actieve bijdrage leveren aan het ontwikkelen en implementeren van verbeteringen in didactiek en/of inhoud van het onderwijs;
 • verrichten van bestuurs- en beheerstaken.

Profiel

 • Relevante promotie, of een vastgestelde promotiedatum die valt voor aanvang van het contract, op het terrein van de vroegmoderne geschiedenis, bij voorkeur met expertise in transnationale geschiedenis van de 16e en/of 17e eeuw;
 • in staat om een inspirerende onderzoekagenda te formuleren die aansluit bij de onderzoeksinfrastructuur van de ASH;
 • ervaring met onderzoek en uitstekende onderzoeksvaardigheden, blijkend uit publicaties in vooraanstaande wetenschappelijke tijdschriften en bundels;
 • breed inzetbaar in het onderwijsprogramma van Geschiedenis op diverse niveaus; aantoonbare ervaring met het geven van hoor- en werkcolleges en met scriptiebegeleiding;
 • aantoonbare didactische vaardigheden en kwaliteiten, blijkend uit een onderwijsportfolio of het bezit van de BKO;
 • ervaring in een academische positie waarin onderzoek en onderwijs worden gecombineerd;
 • affiniteit met het gebruik van ICT in academisch onderwijs;
 • in staat om te functioneren in meer dan één onderwijsprogramma;
 • organisatorische ervaring en vaardigheden; beschikbaar voor organisatorische taken binnen de leerstoelgroep Vroegmoderne geschiedenis, of de afdeling GER;
 • betrouwbare teamspeler;
 • grondige beheersing van het Nederlands en Engels.

Inlichtingen
Voor meer informatie:

Aanstelling
Aanstelling geschiedt in tijdelijke dienst voor de duur van vier jaar. Het betreft een eenmalig dienstverband voor bepaalde tijd vanwege vervanging van vaste stafleden. Verlenging van de aanstelling of een dienstverband voor onbepaalde tijd behoort niet tot de mogelijkheden. Aanvang aanstelling per 15 augustus 2018 of uiterlijk per 1 september 2018.

De omvang van de aanstelling is 26.6 uur per week (0.7 fte), waarvan 40% voor onderzoekstaken en 60% voor onderwijs- en overige taken. Het UFO-profiel van universitair docent (UD) is van toepassing op deze functie (salarisschaal 11/12, afhankelijk van relevante werkervaring). De CAO Nederlandse Universiteiten is van toepassing.

Sollicitatie
Als werkgever handhaaft de UvA een beleid van gelijke kansen. We vinden diversiteit belangrijk en zetten ons volledig in om een plek te zijn waar iedereen zich thuis voelt, ongeacht afkomst, huidskleur of overtuiging. We koesteren de onderzoekende geest en het doorzettingsvermogen en laten de ruimte om door te vragen. Bij ons vormen nieuwsgierigheid en creativiteit de heersende cultuur.

U kunt uw sollicitatiebrief, inclusief gedetailleerd cv en publicatielijst, tot en met 24 mei 2018 sturen via de link op de webpagina van de Universiteit van Amsterdam.

Wij nemen alleen complete sollicitaties in behandeling.

De sollicitatiegesprekken houden wij tussen 4 en 15 juni 2018. Een proefcollege kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure. Deze proefcolleges zullen vermoedelijk plaatsvinden tussen 18 en 29 juni 2018.

© KNHG 2024 Website: Code Clear