Universitair Docent Politieke Wetenschap Universiteit Leiden (1.0 fte) (deadline 30 september 2018)

Voortbouwend op de historische expertise van ons instituut op het gebied van Nederlandse politiek, worden kandidaten gezocht die gekwalificeerd zijn om onderzoek te doen op het gebied van Nederlandse politiek en om inleidende en verdiepende cursussen te verzorgen over nationale en sub-nationale Nederlandse politiek binnen de bachelor- en masterprogramma’s. De aanstelling kan inhouden dat overigens inleidende politicologische vakken worden verzorgd, alsook (geavanceerde) vakken die direct zijn gerelateerd aan de eigen expertise van de kandidaat. Kandidaten worden tevens geacht in staat te zijn bachelor- en masterscriptie te begeleiden, om bij te dragen aan de uitvoering van het onderzoeksprogramma van het instituut en (externe) onderzoekfondsen te verwerven, om administratief-bestuurlijke taken te verrichten, en om in algemene zin deel te nemen aan de intellectuele, academische gemeenschap van het instituut.

Functie-eisen

  • Kandidaten zijn gepromoveerd (of bijna gepromoveerd) op het terrein van Politieke Wetenschap of een aanverwante discipline;
  • Kandidaten hebben een veelbelovende onderzoeksagenda en publicaties op het terrein van de Nederlandse politiek, evenals relevante onderwijservaring en positieve onderwijsevaluaties;
  • Kandidaten kunnen onderwijs verzorgen in het Nederlands en in het Engels;
  • Binnen de Universiteit Leiden is het bezit van een Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO) voor wetenschappelijke staf vereist. Als de succesvolle kandidaat deze of een vergelijkbare kwalificatie nog niet bezit, dient deze binnen twee jaar na aanstelling te worden behaald.

Arbeidsvoorwaarden

De aanvang van het dienstverband start zo spoedig mogelijk, bij voorkeur op 1 januari 2019 maar uiterlijk op 1 maart 2019. Aanstelling vindt plaats op basis van werkervaring conform de CAO Nederlandse Universiteiten voor de duur van maximaal 3 jaar. Uitzicht op een vast dienstverband kan bij goed functioneren en afhankelijk van de financiële situatie van het instituut tot de mogelijkheden behoren tijdens of aansluitend op de tijdelijke aanstelling. Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en werkervaring, minimaal € 3.545,- tot maximaal € 4.852,- bruto per maand bij een fulltime aanstelling (salarisschaal 11).

Daarnaast kent de Universiteit Leiden goede arbeidsvoorwaarden. Zo is er sprake van een eindejaarsuitkering (8,3%), vakantietoeslag (8%), uitstekende opleidingsfaciliteiten, betaald ouderschapsverlof, sabbatical leave en de mogelijkheid om via een keuzemodel arbeidsvoorwaarden op maat te kiezen. Alle informatie hierover kunt u nalezen op https://www.universiteitleiden.nl/werken-bij/sollicitatieprocedure-en-arbeidsvoorwaarden.

Diversiteit
De Universiteit Leiden hecht groot belang aan diversiteit en verwelkomt daarom graag kandidaten die nu in haar instelling ondervertegenwoordigd zijn.

Additionele informatie

Voor meer informatie over de inhoud van deze functie kunt u contact opnemen met professor Ruud Koole, voorzitter van de benoemingsadviescommissie, e-mail koole@fsw.leidenuniv.nl.

Selectieprocedure
U kunt online solliciteren tot en met 30 september 2018 via de blauwe knop in het online systeem.
Sollicitaties moeten worden voorzien van een motivatiebrief, een CV (met publicatielijst), een onderzoeksplan met betrekking tot huidig en toekomstig onderzoek, een paper/artikel, een overzicht van onderwijsinteresses en -ervaring, onderwijsevaluaties en/of syllabi.
De kandidaten worden ook verzocht om drie referenten een aanbevelingsbrief te laten opstellen, waarbij wordt ingegaan op competenties en geschiktheid voor specifiek deze functie. De brieven moeten rechtstreeks (niet via de kandidaat) worden gestuurd naar vacature_powe@fsw.leidenuniv.nl.
Alle documenten kunnen zowel in het Nederlands als Engels worden opgesteld.
De selectieprocedure vindt plaats in oktober-november 2018. Geselecteerde kandidaten zullen in beginsel eerst worden uitgenodigd voor een online pre-selectiegesprek; vervolgens worden enkele kandidaten uitgenodigd voor een persoonlijk sollicitatiegesprek en onderzoekspresentatie. U wordt verzocht in deze periode beschikbaar te zijn.

© KNHG 2023 Website: Code Clear