Stichting Haags Historisch Museum –| Directeur Vernieuwing

Het Haags Historisch Museum vertelt het verhaal van de stad Den Haag. Dat doen we samen met de inwoners van de stad. Het museum heeft de ambitie om HET stadsmuseum van Den Haag te zijn.

Het Haags Historisch Museum valt samen met Museum de Gevangenpoort onder de Stichting Haags Historisch Museum. De Raad van Toezicht van de stichting zoekt voor het Haags Historisch Museum per 1 januari een

Directeur Vernieuwing

gemiddeld min. 24 uur per week

Functie-informatie
Het Haags Historisch Museum staat aan de vooravond van een vernieuwingsslag. Onze droom voor 2025 is een museum dat het hart vormt van het Museumkwartier, dat zich kan meten op landelijk niveau en waar (inter)nationale bezoekers kunnen kennismaken met de thema’s waar de stad voor staat. Waar bezoekers uit het hele land een programma volgen, Hagenaars actief participeren en educatie hoog in het vaandel staat. Dit alles in een aantrekkelijk en uitnodigend gebouw, voorzien van moderne faciliteiten. Hiervoor worden de presentaties en de publieksvoorzieningen vernieuwd en het gebouw aangepast. De marketing en de publieksontvangst worden versterkt en de inkomsten verhoogd.

Om een goed plan uit te werken en het proces vorm te geven zoekt de stichting een doortastende en verbindende directeur Vernieuwing, die samen met de directeur-bestuurder van de stichting een nieuwe scherpe koers uitzet en de doelstellingen van het museum verder ontwikkelt en realiseert.

Het vernieuwingstraject kent een planningsfase en een realisatiefase. De opdracht aan de directeur Vernieuwing richt zich in eerste instantie op de planningsfase (2019 – 2020). De planningsfase bestaat uit het opstellen van het transitieplan, dat 1 oktober 2019 afgerond moet zijn, en het zorgvuldig begeleiden hiervan richting subsidiegevers en andere potentiële financiers (m.n. Kunstenplan Den Haag):

 • Opstellen van een heldere, ambitieuze, realistische en gedragen lange termijn visie voor het museum.
 • Vertalen van de lange termijn visie in een nieuw museaal concept, heldere strategische en tactische doelen ten aanzien van de marktpositionering, de museale inrichting, het businessmodel en het organisatiemodel.
 • Opstellen van een realistisch en gedragen transitieplan: projectinrichting, kwaliteitseisen, budget, planning en kernmijlpalen, communicatie.
 • Voeren van overleg en maken van concrete afspraken met subsidiegevers, fondsen, sponsors en andere stakeholders.

Daarna, en bij voldoende draagvlak en financiële middelen, zal de directeur Vernieuwing leiding geven aan de realisatie van de vernieuwing:

 • Vertalen van de toekomstvisie en het transitieplan in operationele doelen, de werkprocessen en het informatie- en managementsysteem van het nieuwe museum (en de overkoepelende stichting).
 • Bewaken van tijd, geld en kwaliteit en de organisatie gefocust houden op de doelstellingen; het positioneren van de (nieuwe) producten en diensten en het actief aanboren van (nieuwe) distributiekanalen daarvoor; het uitbouwen van het netwerk van alliantiepartners; het professionaliseren en optimaliseren van organisatie, werkprocessen en bemensing; het managen van risico’s en kwetsbaarheden.

Vereisten

 • Academisch werk- en denkniveau
 • Actuele kennis en ervaring in het museale veld op managementniveau
 • Ervaring met het opstellen, implementeren en begeleiden van ingrijpende transitietrajecten (o.a. projectmanagement en verandermanagement methodieken)
 • Ervaring met het opstellen van businessplannen
 • Visie, innovatief vermogen en overtuigingskracht
 • Organisatorisch en beheersmatig sterk, een zakelijke en slagvaardige instelling
 • Relevant netwerk
 • Oog voor bestuurlijke en politieke verhoudingen
 • Open, constructieve houding, weet mensen te enthousiasmeren en stakeholders te verbinden

Sollicitatie
Interesse gewekt? Stuur dan je brief met motivatie en CV vóór maandag 26 november aan info@elsjacobs.nl. Gesprekken zijn gepland op 11 en 13 december (eerste ronde) en op 18 en 21 december (tweede ronde). Wij streven ernaar de vacature per 1 januari 2019 vervuld te hebben.

Ga voor verdere informatie en de volledige vacature naar de website.

© KNHG 2024 Website: Code Clear