Slot Loevestein – Directeur / Bestuurder (deadline 7 december 2018)

In 2021 viert Slot Loevestein het Hugo de Groot Jaar. Het is dan 400 jaar geleden dat hij in een boekenkist uit het slot ontsnapte. Dat moment wil het museum aangrijpen voor een koerswijziging, waarbij het de universele waarden van het museum ‘vrijheid en tolerantie’ nationaal en internationaal op de kaart wil zetten. Dit gebeurt o.a. met een nieuwe museale presentatie in het kasteel, een zorgvuldig ontwikkeld educatief programma en een uitgekristalliseerd netwerk van partners.

DUX International is voor haar opdrachtgever Stichting Museum Slot Loevestein op zoek naar een

Directeur / Bestuurder

32-36 uur

Aangezien de huidige directeur van Slot Loevestein na 20 jaar afscheid neemt, zoeken wij een Directeur-Bestuurder die deze nieuwe fase van het museum verder vorm gaat geven.

Taken en verantwoordelijkheden
De directeur is verantwoordelijk voor

Beleid

 • Het strategisch beleid verder ontwikkelen op basis van de missie: ‘Loevestein staat voor vrijheid. De vrijheid van ons als individu én als natie. Loevestein vertelt verhalen en stimuleert het denken over onze vrijheid’.
 • Het stimuleren van de zichtbaarheid, herkenbaarheid en naamsbekendheid van Slot Loevestein zowel bij het Nederlandse als bij het buitenlandse publiek. Hierbij staan het identificeren en aantrekken van nieuwe doelgroepen, de vernieuwing en de verbinding met andere culturen centraal.

Extern

 • Het proactief benaderen, lobbyen en onderhouden van contacten met ministeries en overheidsinstanties, met begrip van de verschillende politieke processen die op gemeentelijk, regionaal, provinciaal – en landelijk niveau plaatsvinden. Dit ten einde de (reguliere en incidentele) subsidies te waarborgen alsmede de positie van Slot Loevestein binnen de drie provincies, gemeenten en binnen Nederland als geheel te bestendigen.
 • Het ontwikkelen van een helder beleid of strategie op het gebied van fondsen- en sponsorwervingsactiviteiten ten behoeve van nieuwe presentaties en programmering. Het zoeken naar kansen voor groei voor Stichting Vrienden van Slot Loevestein, van bedrijfsrelaties (zgn. Leenheren), mecenaat en crowdfunding.
 • Het stimuleren van samenwerkingen met soortgelijke organisaties, overheidsinstanties en uiteenlopende stakeholders met inachtneming van de Governance Code Cultuur.

Intern

 • Het aansturen van het managementteam en met hen gezamenlijk bouwen aan een beheersbare en duurzame management systematiek. Hen daarbij ‘coachen’ en in staat stellen de dagelijkse bedrijfsvoering te dragen en medewerkers en vrijwilligers aan te sturen.

Competenties

 • Academisch of HBO werk- en/of denkniveau;
 • Relevante management- en/of (cultureel) ondernemerservaring;
 • Affiniteit met museale cultuur(historie) en cultureel erfgoed;
 • Aantoonbare ervaring op het gebied van fondsenwerving en positionering
 • Beschikt over een relevant netwerk;
 • Gevoel voor samenwerking met overheidsinstanties;
 • Cijfermatig, financieel goed onderlegd;
 • Goed gevoel voor werken met vrijwilligers;
 • Bedreven in stakeholdermanagement.

Sollicitatie
Heb je interesse in deze functie stuur je CV en een motivatiebrief vóór 7 december naar info@duxinternational.com, o.v.v.’ Directeur Slot Loevestein’, ter attentie van Suzette de Ferrante.

Ga voor meer informatie en de volledige vacature naar de website.

© KNHG 2024 Website: Code Clear