Onderzoeksproject ‘de oorlog her-zien’: onderzoeker beeldanalyse

Over het project ‘de oorlog her-zien’

Studio Polat voert in samenwerking met de UvA en een aantal andere partners het project De Oorlog Her-zien uit dat zich richt op fotografisch materiaal dat betrekking heeft op Nederland (inclusief koloniën) ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Archiefinstellingen en andere erfgoedinstellingen beheren gezamenlijk een enorme hoeveelheid foto’s over dit thema. Het belang van het kennen van de geschiedenis van de beladen periode wordt telkens weer benadrukt. Fotografie is een krachtig medium waarmee herinneringen levend gehouden, en misschien zelfs wel gestuurd worden. Maar hoe accuraat zijn deze beelden beschreven? Hoe autonoom zijn de beschrijvingen? En hoe accuraat worden die beelden van context voorzien? Welk verhaal zit achter het beeld? Het zijn belangrijke vragen die gesteld moeten worden nu erfgoedinstellingen in hoog tempo foto’s digitaliseren en daarmee een veel groter publiek bereiken dan voorheen. Uit vooronderzoek is gebleken dat veel foto’s slechts heel oppervlakkig zijn beschreven, regelmatig van foutieve informatie zijn voorzien en dat bestaande relaties tussen foto’s onderling ontbreken. Informatie die betrekking heeft op de keuzes die de fotograaf gemaakt heeft of wat er na de oorlog met de foto’s is gebeurd ontbreekt vrijwel altijd. Studio Polat zoekt voor WP1, het deel van het project dat betrekking heeft op de betrouwbaarheid van en samenhang tussen de beelden in fotocollecties en fotoarchieven, een bevlogen en enthousiaste speurder/ onderzoeker die kritische vragen kan en durft te stellen bij de oorlogsfoto’s en de bijbehorende, vaak summiere contextinformatie. Je bent iemand die het een uitdaging vindt om te ontrafelen hoe de bestaande beschrijvingen tot stand zijn gekomen, maar daar niet stopt. Het is eerder het begin om op basis daarvan met passie op zoek te gaan naar de verhalen achter de beelden. Je bent iemand die de eigen twijfel over interpretatie en duiding van het materiaal productief weet te maken, onder andere door dit steeds weer in het team te bespreken. Je legt daarmee een belangrijke basis voor het kunnen ontwikkelen van een methode waarmee dit type foto’s van context kunnen worden voorzien die recht doet aan de complexiteit tussen hetgeen is afgebeeld, de keuzes die de fotograaf heeft gemaakt bij het maken van de beelden en alles wat daarna met de foto’s is gebeurd om het verhaal van en achter de foto te kunnen vertellen.

Over studio polat

Studio Polat positioneert zich tussen onderzoeks- en culturele (erfgoed) instellingen en tussen commerciële beeldmakers en kunstenaarsstudio’s. Daarnaast is Studio Polat ook een talentontwikkelingsplatform. In de afgelopen jaren heeft Studio Polat met beperkte middelen impactvolle projecten gerealiseerd, veelal vanuit de rol van initiator en aanjager. De studio heeft daarmee binnen korte tijd een sterk netwerk van professionals en instellingen opgebouwd in en buiten de culturele en erfgoedsector, en heeft zich bewezen als een relevante en graag gehoorde stem als het gaat over maatschappelijke thema’s als meerstemmigheid, meervoudig perspectief, (unconscious) bias, inclusiviteit en diversiteit.

Kernaspecten van het takenpakket:

• analyseren van de beeldbank WO2 en andere websites/platformen waar foto’s met betrekking tot de deze periode beschikbaar worden gesteld.
• maken van diepteanalyses van fotocollecties bij een aantal geselecteerde erfgoedinstellingen.
• organiseren en houden van interviews met collectiebeheerders en curatoren.

Als je je hierdoor aangetrokken voelt verzoeken we je een motivatiebrief voorzien van je cv.
In eerste instantie willen we een contract (op zzp-basis) met je afsluiten voor de duur
van een jaar op basis van twee dagen per week.

Interesse? Stuur voor 15 juni 2022 je motivatiebrief en CV naar info@studiopolat.org.
Ook voor inlichtingen en andere gerelateerde vragen kun je mailen naar bovengenoemd adres.

© KNHG 2024 Website: Code Clear