Nationaal Museum van Wereldculturen: Hoofd Sector Onderzoek en Collectie (Full Time), Leiden

Wereldwijd staan mensen voor dezelfde levensvragen. De antwoorden die zij daarop geven, verschillen en zijn veelal cultureel bepaald. De objecten uit onze collectie zijn hier bij uitstek een getuigenis van. Zij laten zien hoe mensen in de hele wereld leven en samenleven, op een manier die zo verschillend en tegelijkertijd ook zo hetzelfde is. Door samen met onze diverse stakeholders en ons even diverse publiek onze collecties te onderzoeken en te duiden en de betekenis ervan te delen, vergroten we het besef van deze onderlinge verbondenheid. Zo begrijpen wij de wereld om ons heen beter en verbreden we onze blik erop. En dragen we bij aan wereldburgerschap: dat is onze missie.

Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen (NMVW) is in 2014 ontstaan ten gevolge van de fusie van het Tropenmuseum in Amsterdam, het Afrika Museum in Berg en Dal en Museum Volkenkunde in Leiden. Sinds mei 2017 is er tevens een intensief samenwerkingsverband met het Wereldmuseum in Rotterdam (WMR). NMVW en WMR hebben eenzelfde directie, management team en Raad van Toezicht en ook andere werkzaamheden en diensten worden centraal voor alle musea uitgevoerd. De medewerkers van de sector Onderzoek en Collectie werken zowel voor de NMVW musea als voor WMR. De gezamenlijke collecties omvatten zo’n 500.000 objecten en 700.000 foto’s en de musea hebben gezamenlijk circa 138 fte / 235 medewerkers in loondienst. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van een flexibele schil en coachen wij graag stagiairs, research associates en vrijwilligers. De vier musea tezamen ontvangen jaarlijks zo’n 425.000 bezoekers.

Wij zoeken een

Hoofd Sector Onderzoek en Collectie

36 uur per week, 1 fte

De sector Onderzoek en Collectie

NMVW/WMR heeft een tweehoofdige directie met een algemeen directeur en een inhoudelijk directeur. Samen geven zij leiding aan het MT met vijf sectorhoofden. Een van de vijf sectoren is de Sector Onderzoek en Collectie. Deze sector telt circa 30 medewerkers. De sector representeert de wetenschappelijke ruggengraat van het museum. Hierbij gaat het om de inhoudelijke kennis van de collectie en aanverwante onderwerpen, het daarbij horende onderzoek, de documentatie, toegankelijkheid en de verdere ontwikkeling van de collectie. Het hoofd van deze sector werkt voor alle vier de museumlocaties en valt rechtstreeks onder aansturing van de inhoudelijk directeur.

Wie ben jij?

Je bent een ervaren teamleider met een duidelijke visie op het maatschappelijk belang van musea en je kunt een bijdrage leveren aan de formulering van nieuwe strategieën om de impact van NMVW voor een breed en ‘cultureel’ divers publiek te vergroten. Je hebt innovatieve ideeën over de relevantie van etnografische collecties voor deze tijd en bent je bewust van en neemt actief deel aan het publieke debat rond thema’s als emancipatie, inclusie en dekolonisatie met betrekking tot musea. Je bent ook goed bekend met de voortdurende (maatschappelijke, ethische, wetenschappelijke) discussie over de huidige en toekomstige functie van etnografische musea en musea van wereldculturen.

Als hoofd van de sector Onderzoek en Collectie heb je een boegbeeldfunctie in het wetenschappelijk (herkomst) onderzoeksveld, met aantoonbare kennis en ervaring van het conservatorschap in een vergelijkbare functie. Je bent een specialist op het gebied van werken met (etnografische) collecties en ontsluiting daarvan voor publiek en de bijbehorende disciplines en onderhoudt (inter)nationale contacten op wetenschappelijk niveau.

Het sectorhoofd Onderzoek en Collectie vertegenwoordigt het museum mede op inhoudelijk vakgebied.

Vakinhoudelijk
Om een relevante bijdrage te kunnen leveren aan onze ambities heb je een wetenschappelijk profiel in een vakgebied dat relevant is voor het museum (bijvoorbeeld antropologie, geschiedenis, kunstgeschiedenis, museologie, archeologie), ben je gepromoveerd of beschik je over vergelijkbare onderzoekservaring.

Je hebt diepgaande inzichten in de collecties van het museum, het daarmee samenhangende onderzoek en het werkveld van de sector, en je ziet de mogelijkheden (en de beperkingen) om deze inzichten tot uitdrukking te brengen in tentoonstellingen, online en offline programma’s en het verbeteren van de toegankelijkheid van de collecties.

Je bent in staat een visie en strategie met betrekking tot het managen van collectie-informatie te formuleren zodat duurzaam en efficiënt informatiebeheer leidt tot een vergrote toegankelijkheid van de collectie.

Onder het aandachtsgebied van de sector Onderzoek en Collectie vallen onder meer het (mede) ontwikkelen en realiseren van collectiebeleid, collectieregistratie- en documentatie, de bibliotheek en archieven en het (laten) doen van collectiegericht, herkomstgericht, materiaal technisch gericht en ander wetenschappelijk onderzoek en het leveren van inhoudelijke bijdragen aan het ambitieuze tentoonstellingsprogramma van de musea. Ook heb je een visie op innovatie, community-based onderzoek en wetenschappelijke (online) programmering (RCMC). Ook internationale samenwerking, restitutiebeleid en Pressing Matter zijn belangrijke aandachtsgebieden.

Leiderschap

  • Je bent een inspirerend en enthousiast leider die oog heeft voor de talentontwikkeling van je collega’s.
  • Je stimuleert de medewerkers om hun inzichten te verdiepen en om die kennis te delen met anderen, zowel binnen het museum, als met specifieke doelgroepen en een breed publiek. Zeker in het laatste geval gebeurt dat vaak in nauwe samenwerking met collega’s uit andere disciplines.
  • Je daagt je medewerkers uit en weet de randvoorwaarden te creëren zodat zij een zo goed mogelijke bijdrage kunnen leveren aan de missie van ons museum. Daarbij blijft altijd de mens in zicht, en het belang van een open en welkome werkomgeving en samenwerking. Inclusief en coachend leiderschap is voor jou een belangrijk uitgangspunt.

Wij werken op basis van integraal management. Dat betekent dat je als sectorhoofd zorg draagt voor capaciteit van je medewerkers en voor je afdelingsbudget in relatie tot de programmering en de doorlopende verantwoordelijkheden, maar bovenal als collega en lid van het managementteam in een gezamenlijke inzet en samenwerking de doelstellingen van het museum bewaakt en bereikt. Naast integraal management onderscheidt NMVW zich door integrale programmering. Dat wil zeggen dat alle projecten in teamverband en in (thematische) samenhang worden ontwikkeld en gerealiseerd. Als sectorhoofd stimuleer je deze integrale samenwerking zowel bij medewerkers als management. Maatschappelijke relevantie hoort bij uitstek bij het Nationaal Museum van Wereldculturen. Je weet maatschappelijke thema’s te vertalen naar je vakgebied. Dat betekent dat je cultuursensitief bent en daarin ben je op strategisch niveau gesprekspartner van directie en je collega MT-leden.

Ons aanbod

  • Een arbeidsovereenkomst 36 uur in de week voor de duur van 1 jaar. Dit kan na dit jaar worden omgezet in een contract voor onbepaalde tijd.
  • De functie wordt gewaardeerd in schaal 14 met ene bijbehorend salaris tussen € 4.614,-  en € 6.855,- bruto per maand bij een volledige werkweek van 36 uur, exclusief 8% vakantietoeslag en 3,4% eindejaarsuitkering, afhankelijk van geschiktheid en ervaring. De arbeidsvoorwaarden volgens de Museum CAO zijn van toepassing.
  • De mogelijkheid deel uit te maken van het management team van vier ambitieuze musea.
  • Samenwerken en leiding geven aan een team van experts op het gebied van kunst en materiële cultuur van over de hele wereld.
  • Een werkplek op vijf minuten van Leiden Centraal (standplaats) en flexibele werkplekken in Amsterdam, Rotterdam en Berg en Dal.

Solliciteren

Stuur ons voor 1 september 2022 een motivatiebrief en cv via onderstaande sollicitatiebutton. Kandidaten worden na een briefselectie uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek.

Het Nationaal Museum voor Wereldculturen is een inclusieve organisatie en staat open voor alle mensen in de samenleving. Wij werken voortdurend om een zorgzame en verwelkomende organisatie te creëren voor iedereen. Vanuit ons personeelsbeleid willen wij bijdragen aan een arbeidsmarkt waarin iedereen gelijke kansen heeft en waarin geen ruimte is voor discriminatie. We verwelkomen een diversiteit aan achtergronden en kennis en selecteren onze medewerkers op basis van kwaliteiten.

Heeft het bovenstaande nog niet al jouw vragen beantwoord, neem dan gerust contact op met Manuela Kaptijn, personeelsfunctionaris, telefoon 088-0042800 of personeelszaken@wereldculturen.nl.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.

© KNHG 2024 Website: Code Clear